Een jaar van lockdowns

Wauw, wat vliegt de tijd (en de wind) – vandaag precies een jaar geleden kondigde Mark Rutte aan dat voorstellingen, producties en bijeenkomsten van 100 mensen of meer, niet meer waren toegestaan. Weet jij nog waar je was? En wat je toen dacht? En hoe veel rollen WC-papier je hebt ingeslagen? Waar we toen nog berusting en perspectief (toch wel hét coronadogma inmiddels!) hadden dat het bij 3 weken zou blijven, en theaters en festivals vóór de zomer wel weer open konden…weten we nu natuurlijk wel beter. Wat een jaar!

Voor ons is het best een grote waas wat allemaal is gebeurd, omdat teleurstelling en hoop zich in rap tempo afwisselden, maar één ding wisten we zeker in dat prille begin: we konden en wilden niet stil blijven zitten, en rustig toekijken hoe de sector, met al haar fantastische evenementenmensen, stukje bij beetje zou afbrokkelen. Hoe de overheid freelancers, die plotsklaps geen inkomen meer hadden, zou laten zitten met vage informatie en onbegrijpelijke aanvraagformulieren. Hoe we samen de moed aan het verliezen waren en moesten detoxen van al die mooie producties die we zagen vervliegen. Daar wilden we wat aan doen!

Met een jaar aan lockdowns bestaat dit blog op de dag af ook exact een jaar. We zijn hartstikke blij hem begonnen zijn: dat dat we er een kleine bijdrage mee kunnen leveren aan kennisdeling, en dat we met z’n allen zoveel geleerd hebben over onze sector. Het is daarnaast superbijzonder is dat zoveel van jullie afgelopen jaar de telefoon hebben gepakt en ons gebeld hebben, voor een klets of (vooral) met vragen over de noodhulp. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Maar toch: een jaar corona. Het is geen feestje waard – gelukkig al het andere wel! #liefs

Hier kan je terecht als je er ff doorheen zit

Dat de afgelopen tijd voor veel mensen behoorlijk heftig is, is (helaas) geen nieuws. We kunnen ons onwijs goed voorstellen dat je af en toe geen uitzicht meer hebt, niet meer weet wat je met jezelf aan moet, of gewoon even met iemand wilt praten. Gelukkig zijn er een aantal nieuwe initiatieven die je deels door deze rotperiode heen kunnen slepen.

De eerste mogelijkheid is deze hulplijn voor ondernemers. Je gaat hier geen oplossingen voor de grote vragen des levens vinden; de lijn is primair bedoeld om een luisterend oor te bieden en je door te verwijzen. Zit je er doorheen, ben je de stress niet meer de baas of wil je gewoon even ranten? Bel dan 088-9990000 voor de hulplijn van ONL en IMK.

Je kunt subsidie krijgen voor mentale ondersteuning, vanuit Werktuig PPO, omdat dit bijdraagt aan je professionele ontwikkeling. Als je in de creatieve of culturele sector werkt, kan je hiervoor in aanmerking komen. De subsidie kan je bijvoorbeeld gebruiken voor De Kunst van het Onstpannen, van ontspanningscoach Brigitte, waarin je door middel van een (online of live) creatieve cursus leert om rust in je hoofd terug te krijgen. Supertof!

En ben je je kinderen even hélemaal zat? Dan kan je de speciale schreeuwlijn van de Oudertelefoon bellen om even alles eruit te gooien, begeleid door snoeiharde metal. De iets minder gefrustreerde ouder kan ook kiezen voor de meditatiefunctie. Doe er je voordeel mee! Hang in there <3

Go of no go voor de festivalzomer?

Gaan de festivals komende zomer door? Niet alleen wij, maar ook het publiek kan niet wachten weer op het veld te staan en in iedere talkshow gaat het over de ‘bezwete lichamen’ waar men weer tegenaan wil schuren (hadden we ooit verwacht dáárnaar te verlangen?).

Ook de Volkskrant kan niet wachten en schreef een interessant artikel over het aankomende festivalseizoen in Nederland. Ze onderzoeken hierin wat er voor nodig is om in de zomer van 2021, na het verloren coronajaar, de tenten weer op te bouwen en de festivalweides te openen. Het artikel gaat zijdelings in op de enorme ontslagrondes bij de verschillende organisatoren en toeleveranciers, en de steeds verder slinkende freelancerpoules – terwijl dit wel echt een groot obstakel gaat worden. 

Er zijn volgens de schrijver drie belangrijke hordes te nemen:
1. Een garantiefonds vanuit de overheid, zodat er voorgefinancierd kan worden en personeel betaald kan worden;
2. Veilig kunnen feesten: ofwel het niveau van de vaccinatiegraad in Nederland moet zo hoog zijn, dat de anderhalve-meter losgelaten kan worden, ofwel uit de field-labs moet de komende weken blijken dat er een goed systeem kan worden bedacht met negatieve coronatesten;
3. Het samenstellen van een passende programmering, of dat nu met enkel Nederlandse acts is, of een ingewikkeld samenspel van internationale acts die mogelijk tóch niet kunnen komen.

De conclusie van het artikel is dat het erom gaat spannen of de ‘vroege’ festivals, van Paaspop in april tot BKS in juni, gerealiseerd kunnen gaan worden. Aangezien Lowlands aan het einde van de zomer valt, maken zij relatief de meeste kans om door te kunnen gaan. Van Paaspop is al bekend dat ze overwegen om het festival naar september te verplaatsen: dit zal ongetwijfeld voor nog meer festivals gaan gelden. Fingers crossed!

De nieuwe TVL 2.0

Door René van Hove

Op 1 oktober ging het 3de steunpakket in, waarin onder andere TOZO 3 en TVL 2.0 waren opgenomen. Over TOZO 3 hebben we al geschreven, hoewel ook daar inmiddels al wijzigingen in zijn aangebracht. Zo is de vermogenstoets geschrapt tot 1 april 2021.

TVL 2.0 kent in grote lijn dezelfde voorwaarden als TVL 1.0. Kwam je in aanmerking voor TVL 1.0, dan kom je in vrijwel alle gevallen ook in aanmerking voor TVL 2.0. Zo dien je minimaal 3000,- aan vaste lasten te hebben, moet je een vestiging op een ander adres hebben dan je thuisadres (een kantoor, werkplaats of loods bijvoorbeeld) en heb je minimaal 30% omzetverlies gehad.

De maatregelen van 13 oktober hebben zodanig grote gevolgen voor grote delen van de economie dat afgelopen dinsdag 27 oktober werd aangekondigd dat TVL 2.0 wordt aangepast, en daarbij vooral: uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen

De TVL voor het 4de kwartaal van 2020 is beschikbaar voor alle sectoren. Voor het 4de kwartaal is het dus niet meer nodig om de ‘juiste’ SBI code te hebben om in aanmerking te komen voor de TVL 2.0. Wat wel geldt: de vaste lasten worden berekend op basis van de cijfers van het CBS per SBI code.

Horecaondernemers krijgen een éénmalige subsidie bovenop de TVL van 2,75% van de het omzetverlies, die is bedoeld om de inkoopkosten van reeds ingekochte, bederfelijke waren te vergoeden.

Voor de organisatoren en leveranciers van evenementen is er een aparte regeling aangekondigd, die nog verder uitgewerkt wordt. Zij moeten kunnen aantonen dat ze de juiste SBI code hebben, dat ze minimaal één festival of evenement hebben georganiseerd (of dat ze voor minstens 70% afhankelijk te zijn van leveringen aan festivals of evenementen), en dat ze door een te lage referentieomzet in het 4de kwartaal 2019 niet in aanmerkingen komen voor de TVL.

Deze eenmalige subsidie wordt verstrekt op basis van TVL 1.0. In de praktijk betekent dit dat deze partijen nogmaals een bedrag krijgen ten hoogte van het subsidiebedrag van TVL 1.0. Uiteraard betekent dit ook dat je in aanmerking moest (kunnen) komen voor TVL 1.0 wil je aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Jongeren t/m 27

Naast wijzigingen in de TOZO 3 en TVL 2.0 zijn er ook een paar wijzigingen in de bijstand voorzien. Voor jongeren tot 27 jaar betekent dit met name: het vrijlaten van inkomsten (uit arbeid), het vrijstellen van vrijwilligersvergoedingen en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder. Deze regelingen waren tot nu toe niet beschikbaar voor jongeren onder de 27 jaar.

Ook wordt de zoektermijn van vier weken bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor nog nader te specificeren groepen kwetsbare jongeren tot 1 juli buiten werking gesteld. Wanneer je jonger dan 27 bent is het misschien de moeite een vergelijking te maken tussen TOZO 3 en de bijstand. Er zijn situaties waarin de bijstand met bovengenoemde aanpassingen tot een hogere vergoeding kan leiden, maar uiteraard brengt de bijstand ook verplichtingen met zich mee.

Nieuwe maatregelen bekendgemaakt: kleinere groepen en vroegere sluittijd horeca

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zo ver. Nieuwe landelijke maatregelen blijken nodig om het coronavirus onder controle te krijgen. De gevolgen zijn helaas niet mals. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen voor de culturele sector.

Per binnenruimte binnen geldt een maximum van 30 personen, in groepjes van maximaal 4. Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een ondernemingen met groot cultureel belang, denk hier aan een Ahoy of de Melkweg.

Buiten geldt een maximum van 40 personen. Bij doorstroomlocaties (zoals musea, pretparken etc.) geldt deze beperking niet.

Horecagelegenheden moeten om 22:00 sluiten, met om 21:00 een laatste inloop.

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen, mogelijk met een sluiting tot 14 dagen als gevolg. Ook wordt er gekeken naar het breder inzetten van mondkapjes.

Dinsdag 29 september om 18:00 gaan de maatregelen in, die voor drie weken gelden. Daarna wordt gekeken of deze afdoende waren of nóg strenger moeten.

Wat je moet weten over Tozo 3

Maak je nu gebruik van Tozo 2? Dan moet je vanaf 1 oktober Tozo 3 aanvragen. Er veranderen wel een paar dingen, hieronder leggen we uit wat precies.

Vermogenstoets

De grootste verandering is dat er, naast de al bestaande partnertoets, ook een vermogenstoets plaatsvindt. Plat gezegd betekent dit dat je eerst een deel van je pensioen op moet eten en daarna pas recht hebt op de Tozo 3.

Je moet bij de aanvraag voor Tozo 3 verklaren dat je minder dan € 46.520 aan beschikbare middelen hebt. Hieronder valt geld op je spaarrekening, maar ook geld op een rekening waar je bijvoorbeeld een boete moet betalen om erbij te komen. Alleen als je er écht niet bij kan, valt je geld er niet onder. Bijvoorbeeld als je je geld in een pensioenfonds hebt zitten, waar je pas in je pensioen gebruik van mag maken. Ook het spaargeld van je partner of thuiswonende meerderjarige kinderen wordt meegerekend in dit bedrag.

Looptijd

Heb je, na alle bovenstaande potjes gecheckt te hebben, minder dan € 46.520 ter beschikking en voldoe je aan de eisen voor Tozo 2, dan kun je de Tozo 3 aanvragen. Je hoeft je dan voorlopig niet meer druk te maken over een Tozo 4, want je aanvraag loopt tot 1 juli 2021.

Let wel op dat je niet meer zomaar met terugwerkende kracht Tozo aan kan vragen. In oktober en november kan je de aanvraag nog per 1 oktober laten ingaan, maar vanaf december gaat je uitkering in vanaf de eerste van de maand waarin je aanvraagt. Als je op 15 december de aanvraag doet, kan deze dus gelden vanaf 1 december.

Mocht je in de tussentijd toch werk vinden, en wij hopen natuurlijk van wel, is het belangrijk dat je je inkomsten goed doorgeeft. Je kan gecontroleerd en vervolgens gekort worden op je Tozo. Vanaf 1 januari start de overheid een programma om zelfstandigen te stimuleren om zich te laten omscholen en/of in loondienst te gaan.

Hoe zit dat nou met bijverdienen?

Bijverdienen naast de Tozo, we merken dat we er veel vragen over krijgen. Mag je bijverdienen, hoe veel en hoe geef je het aan? Tijd voor meer duidelijkheid!

De Tozo is een aanvulling op je inkomen tot aan het sociaal minimum. Dit betekent dat als je als alleenstaande zzp’er niks verdient, je €1050,- ontvangt. Als je toch nog geld verdient, laten we zeggen €300,-, wordt de overige €750,- dus aangevuld door de gemeente waar je Tozo hebt aangevraagd.

Vergeet overigens niet van dit bedrag je bedrijfskosten nog af te trekken, bijvoorbeeld vaste lasten of investeringen die je hebt moeten doen. Van het bedrag dat hierna overblijft, mag je nogmaals 18% aftrekken.

Minder dan €1050,- per maand bijverdienen levert je dus financiëel gezien niet altijd iets op. Dit staat natuurlijk los van het feit dat je het fijn kan vinden om weer aan het werk te zijn of je eigen broek (gedeeltelijk) op te houden.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je je Tozo voor deze maand al ontvangen hebt, maar toch nog werk binnenkrijgt. Er wordt dan van je verwacht dat je het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Het verschilt per gemeente hoe je dit moet doen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een formulier op hun Tozo-pagina staan. Vaak is het wel zo dat je het bedrag lang apart moet houden, omdat de verwerkingstijd bij veel gemeenten lang is.

Heb je nog vragen over bijverdienen naast je Tozo? Stel ze hieronder!

Toch meer geld naar culturele sector

Zojuist heeft minister van Engelshoven bekendgemaakt dat er, naast de al eerder aangekondigde 300 miljoen, nog 482 miljoen naar de culturele sector gaat.

Op zich is het goed nieuws dat er geld bij komt, maar dat er nu een beslissing over gemaakt is, maakt het aannemelijk dat het voorlopig hierbij blijft. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe dit bedrag dit keer verdeeld gaat worden. Op de eerdere extra steun was veel kritiek, omdat de kans groot is dat dit enkel bij de grote instellingen terecht komt en niet bij de zzp’ers in de sector.

Lees hier meer over de reactie van minister van Engelshoven.

Volgende week nieuw steunpakket

Hoewel de huidige Tozo nog tot 1 oktober doorloopt, deden al een tijdje geruchten de ronde over Tozo 3. Vandaag lekte wederom informatie uit over het nieuwe steunpakket, dat een stuk kariger zal zijn dan het huidige.

Wel zal het waarschijnlijk doorlopen tot aan zomer 2021. Hier komt bij dat alleen nog bedrijven en ZZP’ers in aanmerking komen die écht niet zonder overheidssteun verder kunnen, zoals bedrijven in de horeca en culturele sector. Wat precies de nieuwe Tozo-voorwaarden gaan zijn, is nog niet bekend. Dit wordt volgende week bekendgemaakt. Aannemelijk is dat een vermogenstoets onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe Tozo.