FNV: Wees ruimhartig naar zelfstandigen

De FNV roept gemeenten op om ruimhartig om te gaan met het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) in verband met de Corona-maatregelen. Lees hier meer over deze oproep.

“Het Bbz is onder meer ingericht voor gevestigde ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen. Kortom, liquiditeitsproblemen in verband met het coronavirus doen dus ook mee bij de beoordeling daarvan. En moeten dus simpelweg kunnen leiden tot een aanvraag en toekenning.”

VVEM zet zich in voor Evenementenmakers

De VVEM (Vereniging voor Evenementenmakers) verzamelt informatie die van belang is voor onder andere festivalorganisaties. Wil je meer informatie over of jouw evenement door kan gaan, bijvoorbeeld na 31 maart, kijk dan hier.

“We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, maar houden als branchevereniging de ontwikkelingen scherp in de gaten. Elke organisator bekijkt in overleg met overheden welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Dat is voor ieder evenement en iedere gemeente maatwerk. Als iets de evenementenbranche kenmerkt, is het de veerkracht en de flexibiliteit om mee te bewegen met actuele ontwikkelingen. Dat kan ook tijdens deze coronacrisis leiden tot goede en passende maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk evenementen door kunnen blijven gaan en de situatie weer snel als vanouds is.”

Tweede Kamer heeft motie aangenomen voor ondersteuning culturele sector

Op initiatief van Rob Jetten is er een motie aangenomen voor een steunpakket voor de culturele sector. Zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we dit direct hier delen. Naast deze motie gaat het kabinet sectorspecifieke maatregelen uitwerken voor sectoren (waaronder de cultuur en evenementen-sector) die extra hard getroffen worden.

“In de donderdagnacht aangenomen motie schrijft D66-fractieleider Rob Jetten dat het afgelasten van bijeenkomsten met meer dan honderd personen ‘grote gevolgen heeft voor de culturele sector, waar het percentage freelancers 60 procent bedraagt’. Voor hen is vooralsnog niks geregeld, terwijl het kabinet al wel „diverse maatregelen heeft getroffen om ondernemers en werkgevers te ondersteunen” die nadelen ondervinden van de coronacrisis.” – NRC

Hoe kom ik toch nog aan een inkomen?

1. De Rijksoverheid heeft een regeling voor Bijstand voor Zelfstandigen: kijk hier of je er aanspraak op kunt maken. Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat de regeling voor zelfstandigen flink versoepeld gaat worden, waardoor het niet om een lening gaat, maar om een toelage die je inkomen aanvult tot het sociaal minimum.
2. Ben je al langer dan 3 jaar freelancer? Kijk dan of je mogelijk in aanmerking komt voor de BMKB.
3. Je kunt uitstel aanvragen voor het betalen van je belastingen. Daarnaast is het mogelijk om je voorlopige aanslag te verlagen. Lees daar hier meer over.
4. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de culturele sector de komende periode te ondersteunen. Wat dit precies gaat betekenen, wordt later bekend gemaakt. We houden je hierover op de hoogte!
5. Ben je (parttime) uitzendkracht met een 0-urencontract? Dikke kans dat je in aanmerking komt voor WW! Check de website van het UWV om het aan te vragen.

Valt jouw afzegging wel onder de Corona-maatregelen?

Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers mogen t/m 31 maart niet doorgaan. Dit betekent dat je opdrachtgever je klus mag annuleren en zich mag beroepen op overmacht. Hij/zij hoeft je dan niet te betalen. Wordt jouw klus geannuleerd? Check dan wel of er daadwerkelijk sprake is van overmacht.

“Is een van je klussen geannuleerd op initiatief van de opdrachtgever, maar valt die opdracht niet onder de genomen maatregelen, dan is het maar de vraag of er sprake is van overmacht. In dat geval is het verdedigbaar dat je nakoming van de opdracht dan wel de overeengekomen betaling eist. Of dat strategisch de meest verstandige optie is, kun je je afvragen. Waarschijnlijk is het beter om samen met je opdrachtgever te zoeken naar een alternatieve datum voor de opdracht. Dat kan natuurlijk ook wanneer er wel sprake is van overmacht.”

Lees hier meer over in het advies van de Kunstenbond.

Deel de gevolgen die de Corona-maatregelen voor jou hebben met de Kunstenbond!

De Kunstenbond roept op om je afzeggingen als gevolg van het Corona-virus te melden. Dat kan op deze pagina. Het is goed om de bond in te lichten over de impact die de maatregelen hebben op jou en je inkomen, zodat zij zich hard kunnen maken voor een compensatieregeling.

“‘Wat mensen moeten begrijpen, is dat naast de grote gezondheidszorgen die we allemaal hebben, deze crisis niet alleen gaat over bedrijven en instellingen in zwaar weer, maar over tienduizenden zzp’ers in de creatieve sector, zelfstandige muzikanten, muziekdocenten, dansers, acteurs, technici, geluidsmensen, die van het ene op het andere moment zonder inkomen komen te zitten’, zegt Anne-Marie Harmsen, directeur van de Kunstenbond.

Zij wil daarom zo snel mogelijk duidelijkheid over maatregelen ter ondersteuning van deze werkenden. ‘Nu al bereiken ons tientallen persoonlijke verhalen van mensen die de ene na de andere afzegging binnen krijgen. Een tegemoetkoming in hun gage is er niet. Daarom moeten de rijksoverheid én de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om via soms al bestaande regelingen hulp te bieden. En dat moet zo snel mogelijk. Dit overstijgt het ondernemingsrisico van zzp’ers, het is een maatschappelijk probleem.'”

Lees het hele artikel van de Kunstenbond hier.

RTLZ: ‘ZZP’ers lopen klussen mis door Coronavirus – dit kun je doen.’

Dinsdag al erkende RTLZ de impact van Corona op ZZP’ers en gaf het medium verschillende tips om er zo goed mogelijk vanaf te komen. We gaan niet strooien met tips waar je nu niet zo veel meer aan hebt, zoals het bijwerken van je algemene voorwaarden, maar er werd ook een aantal nuttige tips genoemd.

“Bij het intrekken van een opdracht kun je je ook beroepen op wat in de rechtspraak redelijkheid en billijkheid heet. Dat betekent inspelen op je opdrachtgever. ‘Zeg bijvoorbeeld: voor mij is het vervelend, maar voor jullie ook. Probeer de opdracht bijvoorbeeld later uit te voeren. Dan ben je de opdracht zelf in ieder geval niet kwijt’, zegt Charlotte Meidersma.”

“Je mag altijd onderhandelen over de klus, maar bepaal per opdrachtgever hoe je dat gaat doen. ‘Doe bijvoorbeeld een concreet voorstel over wat je nog vergoed wilt zien. Als je er niet om vraagt, krijg je het ook niet.'”

Lees het volledige artikel hier.

Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers afgelast

Donderdag 12 maart is bekendgemaakt dat alle evenementen met meer dan 100 bezoekers moeten worden geannuleerd. Dit heeft uiteraard een enorme impact op de culturele sector. De komende periode zullen wij op deze pagina alle ontwikkelingen delen die van belang zijn voor jou als freelancer in de culturele sector.

Lees hier meer over de impact die de Coronasluiting voor veel podia, evenementen en freelancers heeft.