Hallo, TONK

We hebben het even gemist, maar er is een nieuwe regeling op komst en wel ééntje die voor sommigen van jullie erg welkom kan zijn: de TONK. Afgezien van de best wel grappige naam, is het een serieuze noodsteunregeling: namelijk een Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten.

Net als de TOZO zal deze regeling worden uitgevoerd door de gemeentes: het uitwerken van de verdere plannen moet klaar zijn vóór 1 februari en de gemeentelijke loketten moeten dan opengaan op 1 maart. De TONK zal vervolgens met terugwerkende kracht ingaan, van 1 januari tot en met 30 juni.

De TONK is een zogenaamde ‘vangnetregeling’: hij is bedoeld voor mensen die niet genoeg steun krijgen binnen de huidige regelingen, zoals de TOZO dus, maar ook de TVL. Het gaat hierbij om een tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (met name de woonlasten, dus huur of hypotheek), op het moment dat die door een onvoorziene of onvermijdelijke inkomensterugval niet langer meer betaald kunnen worden. Er zal hierbij ook gekeken worden naar het draagkracht van de aanvrager, maar ook naar het eigen vermogen. Er is toegezegd dat dit enkel geldt voor vermogen waarover vrij beschikt kan worden, dus niet over een opgebouwd pensioen of een eigen woning.

Werken tijdens de avondklok

Afgelopen weekend hebben we van een aantal freelancers gehoord dat ze al zijn gecontroleerd toen ze terugkwamen van een klus, tijdens de avondklok. Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

De avondklok geldt van 21:00 tot 4:30 – als je binnen die uren op straat bent (met de auto, het OV of op de fiets), moet je kunnen aantonen dat je daar een goede reden voor hebt. Zoals een klus, dus!

Je hebt twee documenten nodig, die je kunt uitprinten óf digitaal invult en laat zien op je telefoon: de ‘eigen verklaring avondklok‘ en de ‘werkgeversverklaring avondklok‘. Als freelancer vul je die werkgeversverklaring zelf in, en noteer je daarop wat de (bedrijfs)naam en contactgegevens van je opdrachtgever zijn. Als die er niet is en je bent voor jezelf bezig, dan noteer je jouw eigen bedrijfsgegevens.

Ohja, en denk er ook (extra) aan om een legitimatiebewijs bij je te hebben! Werkze 🙂

Kamer steunt het garantiefonds

Goed nieuws! Zojuist heeft de Tweede Kamer de motie Jetten-Dijkhoff gesteund. Hierin wordt de overheid gevraagd om een garantiefonds in te richten, dat ervoor zorgt dat voor festivals en evenementen de risico’s die onverzekerbaar zijn (oftewel, corona) worden afgedekt. De volgende stap is dat het kabinet dit plan nu zal gaan uitwerken. Zodra het garantiefonds er daadwerkelijk is, kunnen in ieder geval de grote evenementenorganisaties aan de slag met het voorbereiden voor de nazomer en het najaar: mocht het evenement dan niet doorgaan, dan worden bijvoorbeeld het personeel, de artiesten en de materialen die al zijn geboekt alsnog uitbetaald. Win-win-win!

Update 21 januari: het kabinet heeft vaart gezet onder hun besluitvoering. Aan het begin van de avond zijn er een héleboel steunmaatregelen bekend gemaakt, waaronder deze:

  • Voor de verlengde Tozo (vanaf 1 april) gaat géén vermogenstoets gelden, en de Tozo vanaf 1 februari is met terugwerkende kracht aan te vragen voor januari;
  • Het broodnodige garantiefonds voor (grote) festivals en evenementen komt er, en er wordt minimaal 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Dit betekent dat de overheid garant staat voor de kosten die worden gemaakt bij annulering, maar alléén voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden. Over wat dit betekent voor de evenementen (denk aan Paaspop, Pinkpop en BKS) die hiervoor plaatsvinden, wordt nog overlegd;
  • De TVL wordt uitgebreid, o.a. doordat het subsidiebedrag wordt verhoogd (van 50% naar 85%) en door het voor starters uit 2020 mogelijk te maken een beroep te doen op de TVL. Ook zullen meer kleine ondernemers alsnog gebruik kunnen maken van de regeling, doordat de ondergrens van de vaste lasten wordt verlaagd (van 3000 euro per kwartaal naar 2000 euro), en gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro;
  • De periode van het uitstel bij de Belastingdienst wordt (automatisch!) verlengd, van 1 april naar 1 juli 2021, en ook is het mogelijk om uitstel aan te vragen als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Op de website van de BD staan alle mogelijkheden én de plannen voor terugbetaling opgesomd;
  • Het urencriterium (o.a. voor de zelfstandigenaftrek) wordt wederom versoepeld, tot 1 juli.

In het persbericht van de Rijksoverheid vind je alle details onder elkaar.

Eurosonic Noorderslag gaat van start

Wij konden het ook bijna niet geloven, maar het staat toch echt voor deze week in onze agenda’s: Eurosonic Noorderslag! Het belooft zoals ieder jaar een bijzonder evenement te worden, maar helaas natuurlijk niet zoals het de afgelopen edities is geweest. Er zijn geen treinreizen naar Groningen, geen hotelboten, geen koffiedates met Belangrijke Contacten, geen feestjes en vooral écht geen eierballen: maar gelukkig is er ook een heleboel wél! De conferentie gaat namelijk gewoon door, en is voor slechts 50,- te volgen vanaf je eigen bank. Supertof! 

Het thema dit jaar is, hoe kan het ook anders: ‘The road to recovery.’ Vanaf morgen, woensdag 13 januari, tot en met zaterdag 16 januari vindt er (grofweg) tussen 11:00 en 18:00 een uitgebreid programma plaats – zoals je dat gewend bent met talloze keynotes, panels en sessies over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard spelen de gevolgen van corona voor de evenementensector in de verschillende panels een grote rol, en wordt er bovendien momenteel  een discussie gevoerd over verplichte coronatests voor de festivalcrew van ES/NS. Een interessante kwestie, die ongetwijfeld deze week nog uitgebreider besproken gaat worden. 

Mocht je behoefte hebben aan muzikale afwisseling op de conferentie dan is er een gratis toegankelijk, enorm uitgebreid muziekprogramma te ontdekken via 3FM: van woensdag tot en met vrijdag zie je shows van Europese acts tijdens Eurosonic, en tijdens Noorderslag op de traditionele zaterdag staan tientallen Nederlandse geprogrammeerd. Alle sessies zijn de afgelopen weken opgenomen in het land van herkomst, en deels ook in Groningen zelf. Je vindt het hele blokkenschema hier

Sentimentele noot: we hopen oprecht dat de gezelligheid van het jaarlijkse ‘onder ons’ zijn met alle collega’s, of dat nu tijdens de opbouw, de conferentie, de showcases of in de kroeg is, grotendeels digitaal teruggevonden wordt met vituele dates, dansjes achter de livestream en onverwachte ontmoetingen. Dat kunnen we immers allemaal heel goed gebruiken deze winter. Op naar ES/NS!

Go of no go voor de festivalzomer?

Gaan de festivals komende zomer door? Niet alleen wij, maar ook het publiek kan niet wachten weer op het veld te staan en in iedere talkshow gaat het over de ‘bezwete lichamen’ waar men weer tegenaan wil schuren (hadden we ooit verwacht dáárnaar te verlangen?).

Ook de Volkskrant kan niet wachten en schreef een interessant artikel over het aankomende festivalseizoen in Nederland. Ze onderzoeken hierin wat er voor nodig is om in de zomer van 2021, na het verloren coronajaar, de tenten weer op te bouwen en de festivalweides te openen. Het artikel gaat zijdelings in op de enorme ontslagrondes bij de verschillende organisatoren en toeleveranciers, en de steeds verder slinkende freelancerpoules – terwijl dit wel echt een groot obstakel gaat worden. 

Er zijn volgens de schrijver drie belangrijke hordes te nemen:
1. Een garantiefonds vanuit de overheid, zodat er voorgefinancierd kan worden en personeel betaald kan worden;
2. Veilig kunnen feesten: ofwel het niveau van de vaccinatiegraad in Nederland moet zo hoog zijn, dat de anderhalve-meter losgelaten kan worden, ofwel uit de field-labs moet de komende weken blijken dat er een goed systeem kan worden bedacht met negatieve coronatesten;
3. Het samenstellen van een passende programmering, of dat nu met enkel Nederlandse acts is, of een ingewikkeld samenspel van internationale acts die mogelijk tóch niet kunnen komen.

De conclusie van het artikel is dat het erom gaat spannen of de ‘vroege’ festivals, van Paaspop in april tot BKS in juni, gerealiseerd kunnen gaan worden. Aangezien Lowlands aan het einde van de zomer valt, maken zij relatief de meeste kans om door te kunnen gaan. Van Paaspop is al bekend dat ze overwegen om het festival naar september te verplaatsen: dit zal ongetwijfeld voor nog meer festivals gaan gelden. Fingers crossed!

Eind van het jaar eerste resultaten onderzoek naar effect noodsteun voor zzp’ers

In samenwerking met de Boekmanstichting wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op de cultuursector. Volgens Nu.nl verwacht Ingrid van Engelshoven (Minister van Cultuur) eind dit jaar de eerste resultaten. Hieronder valt ook de vraag of noodsteun aan cultuurinstellingen ook bij zzp’ers terecht komt.

Een onderzoek van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) of ook tijdelijke werknemers en zzp’ers werden uitbetaald met de eerste steunmaatrelen, leek te tonen dat 78% van hun leden zzp’ers compenseerde tussen maart en juni. Dit onderzoek werd ook aangehaald door de minister na kamervragen. De Kunstenbond was kritisch op deze analyse en het artikel op Nu.nl noemde het “achterhaald”. De NAPK verdedigt zich door te stellen dat het maar een eerste peiling is in een specifieke sector en moedigt nader onderzoek aan.

Uiteindelijk is het dus wachten op de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting. Ondertussen onderhoudt de stichting ook een overzicht met maatregelen in de cultuursector, deze kun je hier vinden.

De nieuwe TVL 2.0

Door René van Hove

Op 1 oktober ging het 3de steunpakket in, waarin onder andere TOZO 3 en TVL 2.0 waren opgenomen. Over TOZO 3 hebben we al geschreven, hoewel ook daar inmiddels al wijzigingen in zijn aangebracht. Zo is de vermogenstoets geschrapt tot 1 april 2021.

TVL 2.0 kent in grote lijn dezelfde voorwaarden als TVL 1.0. Kwam je in aanmerking voor TVL 1.0, dan kom je in vrijwel alle gevallen ook in aanmerking voor TVL 2.0. Zo dien je minimaal 3000,- aan vaste lasten te hebben, moet je een vestiging op een ander adres hebben dan je thuisadres (een kantoor, werkplaats of loods bijvoorbeeld) en heb je minimaal 30% omzetverlies gehad.

De maatregelen van 13 oktober hebben zodanig grote gevolgen voor grote delen van de economie dat afgelopen dinsdag 27 oktober werd aangekondigd dat TVL 2.0 wordt aangepast, en daarbij vooral: uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen

De TVL voor het 4de kwartaal van 2020 is beschikbaar voor alle sectoren. Voor het 4de kwartaal is het dus niet meer nodig om de ‘juiste’ SBI code te hebben om in aanmerking te komen voor de TVL 2.0. Wat wel geldt: de vaste lasten worden berekend op basis van de cijfers van het CBS per SBI code.

Horecaondernemers krijgen een éénmalige subsidie bovenop de TVL van 2,75% van de het omzetverlies, die is bedoeld om de inkoopkosten van reeds ingekochte, bederfelijke waren te vergoeden.

Voor de organisatoren en leveranciers van evenementen is er een aparte regeling aangekondigd, die nog verder uitgewerkt wordt. Zij moeten kunnen aantonen dat ze de juiste SBI code hebben, dat ze minimaal één festival of evenement hebben georganiseerd (of dat ze voor minstens 70% afhankelijk te zijn van leveringen aan festivals of evenementen), en dat ze door een te lage referentieomzet in het 4de kwartaal 2019 niet in aanmerkingen komen voor de TVL.

Deze eenmalige subsidie wordt verstrekt op basis van TVL 1.0. In de praktijk betekent dit dat deze partijen nogmaals een bedrag krijgen ten hoogte van het subsidiebedrag van TVL 1.0. Uiteraard betekent dit ook dat je in aanmerking moest (kunnen) komen voor TVL 1.0 wil je aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Jongeren t/m 27

Naast wijzigingen in de TOZO 3 en TVL 2.0 zijn er ook een paar wijzigingen in de bijstand voorzien. Voor jongeren tot 27 jaar betekent dit met name: het vrijlaten van inkomsten (uit arbeid), het vrijstellen van vrijwilligersvergoedingen en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder. Deze regelingen waren tot nu toe niet beschikbaar voor jongeren onder de 27 jaar.

Ook wordt de zoektermijn van vier weken bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor nog nader te specificeren groepen kwetsbare jongeren tot 1 juli buiten werking gesteld. Wanneer je jonger dan 27 bent is het misschien de moeite een vergelijking te maken tussen TOZO 3 en de bijstand. Er zijn situaties waarin de bijstand met bovengenoemde aanpassingen tot een hogere vergoeding kan leiden, maar uiteraard brengt de bijstand ook verplichtingen met zich mee.

Nieuwe maatregelen bekendgemaakt: kleinere groepen en vroegere sluittijd horeca

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zo ver. Nieuwe landelijke maatregelen blijken nodig om het coronavirus onder controle te krijgen. De gevolgen zijn helaas niet mals. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen voor de culturele sector.

Per binnenruimte binnen geldt een maximum van 30 personen, in groepjes van maximaal 4. Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een ondernemingen met groot cultureel belang, denk hier aan een Ahoy of de Melkweg.

Buiten geldt een maximum van 40 personen. Bij doorstroomlocaties (zoals musea, pretparken etc.) geldt deze beperking niet.

Horecagelegenheden moeten om 22:00 sluiten, met om 21:00 een laatste inloop.

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen, mogelijk met een sluiting tot 14 dagen als gevolg. Ook wordt er gekeken naar het breder inzetten van mondkapjes.

Dinsdag 29 september om 18:00 gaan de maatregelen in, die voor drie weken gelden. Daarna wordt gekeken of deze afdoende waren of nóg strenger moeten.

Wat je moet weten over Tozo 3

Maak je nu gebruik van Tozo 2? Dan moet je vanaf 1 oktober Tozo 3 aanvragen. Er veranderen wel een paar dingen, hieronder leggen we uit wat precies.

Vermogenstoets

De grootste verandering is dat er, naast de al bestaande partnertoets, ook een vermogenstoets plaatsvindt. Plat gezegd betekent dit dat je eerst een deel van je pensioen op moet eten en daarna pas recht hebt op de Tozo 3.

Je moet bij de aanvraag voor Tozo 3 verklaren dat je minder dan € 46.520 aan beschikbare middelen hebt. Hieronder valt geld op je spaarrekening, maar ook geld op een rekening waar je bijvoorbeeld een boete moet betalen om erbij te komen. Alleen als je er écht niet bij kan, valt je geld er niet onder. Bijvoorbeeld als je je geld in een pensioenfonds hebt zitten, waar je pas in je pensioen gebruik van mag maken. Ook het spaargeld van je partner of thuiswonende meerderjarige kinderen wordt meegerekend in dit bedrag.

Looptijd

Heb je, na alle bovenstaande potjes gecheckt te hebben, minder dan € 46.520 ter beschikking en voldoe je aan de eisen voor Tozo 2, dan kun je de Tozo 3 aanvragen. Je hoeft je dan voorlopig niet meer druk te maken over een Tozo 4, want je aanvraag loopt tot 1 juli 2021.

Let wel op dat je niet meer zomaar met terugwerkende kracht Tozo aan kan vragen. In oktober en november kan je de aanvraag nog per 1 oktober laten ingaan, maar vanaf december gaat je uitkering in vanaf de eerste van de maand waarin je aanvraagt. Als je op 15 december de aanvraag doet, kan deze dus gelden vanaf 1 december.

Mocht je in de tussentijd toch werk vinden, en wij hopen natuurlijk van wel, is het belangrijk dat je je inkomsten goed doorgeeft. Je kan gecontroleerd en vervolgens gekort worden op je Tozo. Vanaf 1 januari start de overheid een programma om zelfstandigen te stimuleren om zich te laten omscholen en/of in loondienst te gaan.

Hoe zit dat nou met bijverdienen?

Bijverdienen naast de Tozo, we merken dat we er veel vragen over krijgen. Mag je bijverdienen, hoe veel en hoe geef je het aan? Tijd voor meer duidelijkheid!

De Tozo is een aanvulling op je inkomen tot aan het sociaal minimum. Dit betekent dat als je als alleenstaande zzp’er niks verdient, je €1050,- ontvangt. Als je toch nog geld verdient, laten we zeggen €300,-, wordt de overige €750,- dus aangevuld door de gemeente waar je Tozo hebt aangevraagd.

Vergeet overigens niet van dit bedrag je bedrijfskosten nog af te trekken, bijvoorbeeld vaste lasten of investeringen die je hebt moeten doen. Van het bedrag dat hierna overblijft, mag je nogmaals 18% aftrekken.

Minder dan €1050,- per maand bijverdienen levert je dus financiëel gezien niet altijd iets op. Dit staat natuurlijk los van het feit dat je het fijn kan vinden om weer aan het werk te zijn of je eigen broek (gedeeltelijk) op te houden.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je je Tozo voor deze maand al ontvangen hebt, maar toch nog werk binnenkrijgt. Er wordt dan van je verwacht dat je het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Het verschilt per gemeente hoe je dit moet doen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een formulier op hun Tozo-pagina staan. Vaak is het wel zo dat je het bedrag lang apart moet houden, omdat de verwerkingstijd bij veel gemeenten lang is.

Heb je nog vragen over bijverdienen naast je Tozo? Stel ze hieronder!