Uitwerking steunpakket culturele sector bekendgemaakt

Vandaag publiceerde Minister van Engelshoven een brief waarin ze verduidelijkt waar de 300 miljoen voor de culturele sector precies naartoe gaan. Een belangrijk punt dat genoemd wordt is dat het kabinet in gesprek is met medeoverheden over een aanvulling op de 300 miljoen. Dat biedt hoop, maar we zijn er nog niet.

De volgende verdeling verscheen vandaag op de website van de Rijksoverheid:

  • € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen enfestivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
  • € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
  • € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
  • € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening.Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.
  • € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

ESNS debatteert over de toekomst van de muzieksector

Vanaf vanavond start ESNS met een driedelige reeks online panels over de toekomst van de muzieksector. De panels zijn live te volgen via het YouTubekanaal van ESNS.

Deel 1, vanavond om 19:30, gaat over de makers en uitvoerenden in de muziekindustrie. Wat houdt deze groep bezig, wat hebben ze nodig en wat zijn hun zorgen? Arjo Klingens (Popcoalitie), Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs) en Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten) praten mee.

In deel 2, morgenmiddag om 17:00, praten Berend Schans (VNPF), Frens Frijns (013, Tilburg), Majel Blonden (Paard, Den Haag) en Toine Tax (Doornroosje, Nijmegen) mee over de toekomst van de poppodia.

Het afsluitende deel 3 is op dinsdag 2 juni om 19:00 en gaat over de dienstverleners en toeleveranciers. Een groep die in de media vaak onderbelicht is, maar natuurlijk niet minder last heeft van de coronacrisis. Hierin praten Antoinette Wijffels (Improve), Dennis van der Haagen (Ampco Flashlight Rental), Hans Verhoeven (MTD), Ronny Hooch Antink (Mojo Productions) en Willem Westerman (VVEM) mee.

Lees hier meer informatie over ESNS debatteert.

Culturele sector komt in actie met digitale demonstratie

Demonstreren op het Malieveld is momenteel natuurlijk niet zo’n goed idee, maar een demonstratie is wel degelijk nodig. Daarom start de actiegroep Cultuur in Actie! op 30 mei een livestream die een week lang, 12 uur per dag, te zien is via de website.

In de livestream besteedt de groep aandacht aan verschillende disciplines uit de culturele sector, geluiden die samen één stem vormen, omdat het huidige steunpakket simpelweg niet genoeg is.

“De cabaretier, de geluidsontwerper, de cateraar, de festivalprogrammeur, de beveiliger, de zangeres van het levenslied, de penningmeester van de fanfare, de regisseur, de violist, noem maar op. De lijst is lang en beslaat de volle breedte. Eén voor één vertellen we aan Nederland met hoeveel mensen we ons werk doen en waarom het zo mooi is om te doen. En noodzakelijk. “

Wil je jouw stem laten horen? Meld je dan aan via de website van Cultuur in Actie! Hier is de stream ook te zien van 30 mei tot 5 juni.

Duidelijkheid over verlenging steunpakket

Zojuist maakte het Kabinet bekend hoe de verlenging van het steunpakket er precies uit gaat zien. Er gaat helaas een deel veranderen, dit zijn de gevolgen voor jou als ZZP’er:

De Tozo wordt verlengd tot eind augustus, maar het inkomen van de partner gaat meetellen. Dit betekent dat als jij ZZP’er bent, maar je partner in loondienst is, je waarschijnlijk geen tegemoetkoming meer krijgt. Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum (€ 1500,- per maand) ontvangen in de verlenging nog Tozo.

De mogelijkheid tot het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot eind augustus. Als je nu je zakelijke belastingen niet kunt betalen, kan je dus uitstel aanvragen.

Naast de wijzigingen voor ZZP’ers, wordt ook de ontslagboete uit de voorwaarden voor de NOW-aanvraag geschrapt. Dit betekent dat bedrijven meer vrijheid hebben om hun werknemers te ontslaan naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees hier alle details over de verlengingen.

Cultuurwethouders vragen om steun

De cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht roepen het kabinet op om meer geld vrij te maken voor de culturele sector in een open brief in de Volkskrant. Ze geven aan dat het huidige steunpakket niet voldoende is, omdat alleen al in de vier grote steden het verlies tot 1 juli al 114 miljoen euro is.

Daarnaast zal het verlies blijven oplopen na 1 juli, omdat de versoepeling van de maatregelen voor de culturele sector een druppel op een gloeiende plaat is. Opengaan zal voor veel theaters, concertzalen en musea pas weer rendabel zijn als we uit de anderhalvemetersamenleving zijn.

De cultuurwethouders vrezen dat de culturele sector instort als de overheid niet snel ingrijpt en pleit daarom voor meer financiële ondersteuning. “Het is ontzettend belangrijk dat het culturele leven na de coronacrisis zo snel mogelijk weer kan bloeien en groeien.” 

Lees hier de hele open brief die gisteren gepubliceerd werd.

Strengere regels bij verlenging Tozo

Vandaag werden de plannen bekendgemaakt voor de verlenging van de Tozo. Momenteel loopt deze steunmaatregel tot 1 juni, maar daar worden 3 maanden aan vastgeplakt. Op zich goed nieuws, alleen worden er wel strengere eisen aan toegevoegd.

Zo zal er waarschijnlijk een partnertoets gaan plaatsvinden. Je moet dus aantonen dat je partner niet voldoende verdient om op zijn/haar inkomen terug te vallen. Dit betekent dat als je ZZP’er bent met een partner in loondienst, de kans bestaat dat je niks meer krijgt.

De details zijn nu nog niet bekend, maar volgende week zal er meer naar buiten komen. Ook over de verlengde NOW-maatregelen krijgen we dan meer informatie. Er gonzen al enige tijd geruchten dat de ontslagboete zal worden opgeheven, wat betekent dat mensen in loondienst minder beschermd zullen zijn tegen ontslag.

Lees hier meer over de verlenging van de Tozo en de NOW.

Grensondernemers vallen tussen wal en schip

Voor het aanvragen van de Tozo moet je aankloppen bij de gemeente waar je woont. Maar wat nou als je net over de grens in België of Duitsland woont terwijl je bedrijf in Nederland ingeschreven staat? Dan ben je mooi de pineut, want je valt niet onder de Nederlandse, maar ook niet onder de Duitse of Belgische steunmaatregelen.

Er zijn volgens de NOS zo’n 10.000 ondernemers die met dit probleem zitten. Wonderlijk is dat zij in Nederland belasting betalen, maar omdat ze zelf net in het buitenland wonen nergens Tozo aan kunnen vragen. België en Duitsland zijn het erover eens: er wordt belasting betaald in Nederland, dus Nederland moet betalen. Maar Nederland betaalt niet.

Volgens de staatssecretaris valt Tozo onder bijstandsuitkeringen en worden deze alleen betaald aan inwoners van Nederland. Maar de Tozo is in de praktijk eigenlijk ook een steunmaatregel voor je bedrijf, dat in dit geval in Nederland ingeschreven staat. Vooralsnog zijn deze mensen dus de dupe van onvolledige regelgeving. Lees hier het hele artikel van NOS.

Dit is waarom de Tozo voor sommigen veel langer duurt

We krijgen er veel berichten over, in de ene gemeente is de Tozo allang uitgekeerd en andere gemeenten laten ZZP’ers weken wachten op hun geld. Hoe zit dat nou precies? De NOS zocht het uit.

Een van de redenen is dat sommige gemeenten pas begonnen met het verwerken van de aanvragen, toen de regeling officieel was. Dit was op 21 april, terwijl de regeling al op 17 maart bekend werd gemaakt. Dat scheelt dus al een maand!

Een andere ergernis is dat de aanvraag per gemeente erg verschilt. Waar de ene gemeente je complete administratie vraagt, hoef je ergens anders enkel een paar vragen te beantwoorden. Inmiddels zijn er modelformulieren beschikbaar, maar die waren er aan het begin nog niet. Daarnaast hebben sommige gemeenten een systeem waarin ze aanvragen die duidelijk zijn direct verwerken, maar aanvragen waar nog gegevens missen op de stapel laten liggen.

Lees hier het hele artikel van de NOS.

Meerdere moties over steun cultuur aangenomen

Gisteravond is er in de Tweede Kamer gestemd over moties met betrekking tot meer steun voor de culturele sector. Verschillende moties zijn aangenomen, bijvoorbeeld over dat onderzocht moet worden hoe mensen die in de cultuursector werken precies getroffen worden en hoe niet-gesubsidieerde gezelschappen een aanzienlijk deel van de steun kunnen krijgen.

Daarnaast is er een motie aangenomen waarin staat dat het kabinet er alles aan moet doen om makers te ondersteunen, waaronder ZZP’ers. Hierdoor kunnen freelancers die net niet in aanmerking komen voor Tozo, waarschijnlijk toch geholpen worden.

Een positieve ontwikkeling dus! Al is nog niet helemaal duidelijk wat we hier nou concreet van gaan merken. Alle aangenomen moties vind je hier.

Grote evenementen moeten wachten op vaccin

Zojuist maakte het kabinet bekend dat er past weer grote evenementen kunnen plaatsvinden zodra er een vaccin tegen COVID-19 is ontwikkeld. Het gaat hierin om “massale evenementen met een landelijke uitstraling”. Wanneer het vaccin er gaat komen, is nog niet duidelijk, maar het zou zomaar een jaar kunnen duren. Hopelijk zijn kleinere evenementen wel eerder al mogelijk.

Bron: NOS