De nieuwe TVL 2.0

Door René van Hove

Op 1 oktober ging het 3de steunpakket in, waarin onder andere TOZO 3 en TVL 2.0 waren opgenomen. Over TOZO 3 hebben we al geschreven, hoewel ook daar inmiddels al wijzigingen in zijn aangebracht. Zo is de vermogenstoets geschrapt tot 1 april 2021.

TVL 2.0 kent in grote lijn dezelfde voorwaarden als TVL 1.0. Kwam je in aanmerking voor TVL 1.0, dan kom je in vrijwel alle gevallen ook in aanmerking voor TVL 2.0. Zo dien je minimaal 3000,- aan vaste lasten te hebben, moet je een vestiging op een ander adres hebben dan je thuisadres (een kantoor, werkplaats of loods bijvoorbeeld) en heb je minimaal 30% omzetverlies gehad.

De maatregelen van 13 oktober hebben zodanig grote gevolgen voor grote delen van de economie dat afgelopen dinsdag 27 oktober werd aangekondigd dat TVL 2.0 wordt aangepast, en daarbij vooral: uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen

De TVL voor het 4de kwartaal van 2020 is beschikbaar voor alle sectoren. Voor het 4de kwartaal is het dus niet meer nodig om de ‘juiste’ SBI code te hebben om in aanmerking te komen voor de TVL 2.0. Wat wel geldt: de vaste lasten worden berekend op basis van de cijfers van het CBS per SBI code.

Horecaondernemers krijgen een éénmalige subsidie bovenop de TVL van 2,75% van de het omzetverlies, die is bedoeld om de inkoopkosten van reeds ingekochte, bederfelijke waren te vergoeden.

Voor de organisatoren en leveranciers van evenementen is er een aparte regeling aangekondigd, die nog verder uitgewerkt wordt. Zij moeten kunnen aantonen dat ze de juiste SBI code hebben, dat ze minimaal één festival of evenement hebben georganiseerd (of dat ze voor minstens 70% afhankelijk te zijn van leveringen aan festivals of evenementen), en dat ze door een te lage referentieomzet in het 4de kwartaal 2019 niet in aanmerkingen komen voor de TVL.

Deze eenmalige subsidie wordt verstrekt op basis van TVL 1.0. In de praktijk betekent dit dat deze partijen nogmaals een bedrag krijgen ten hoogte van het subsidiebedrag van TVL 1.0. Uiteraard betekent dit ook dat je in aanmerking moest (kunnen) komen voor TVL 1.0 wil je aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Jongeren t/m 27

Naast wijzigingen in de TOZO 3 en TVL 2.0 zijn er ook een paar wijzigingen in de bijstand voorzien. Voor jongeren tot 27 jaar betekent dit met name: het vrijlaten van inkomsten (uit arbeid), het vrijstellen van vrijwilligersvergoedingen en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder. Deze regelingen waren tot nu toe niet beschikbaar voor jongeren onder de 27 jaar.

Ook wordt de zoektermijn van vier weken bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor nog nader te specificeren groepen kwetsbare jongeren tot 1 juli buiten werking gesteld. Wanneer je jonger dan 27 bent is het misschien de moeite een vergelijking te maken tussen TOZO 3 en de bijstand. Er zijn situaties waarin de bijstand met bovengenoemde aanpassingen tot een hogere vergoeding kan leiden, maar uiteraard brengt de bijstand ook verplichtingen met zich mee.