Noodhulp-updates

We hebben twee nieuwtjes voor jullie over de noodpakketten, komen ze!

1. Eindelijk is het zover: de evenementenmodule van de TVL (de VLE, Vaste Lasten Evenementenbranche) is vandaag geopend. Maarrr…voordat je enthousiast naar de website van de RVO navigeert om hem aan te vragen, kan je beter éérst je mailbox checken. De regeling is namelijk enorm beperkt, en alleen op uitnodiging aan te vragen. Je komt alleen in aanmerking als je de 1e TVL (juni-september) hebt gekregen én je geen recht hebt op TVL Q4 2020/Q1 2021. Sorry voor de dooie mus…
Ohja, mocht je wel die Gouden Mail gekregen hebben: regel het dan asap, vóór 18 maart (!) en houd er rekening mee dat er een heleboel aanvullende info wordt gevraagd (inloggen met e-herkenning, een onafhankelijke verklaring boekhouder én een opgave evenementenomzet). Begin dus op tijd!

2. Dit wisten we natuurlijk al langer, maar uit onderzoek van RTL Z is wederom gebleken dat er grote verschillen zijn tussen gemeentes in hun Tozo-beleid. Zo hoeven student-ondernemers die onterecht Tozo hebben ontvangen die in sommige gemeentes niet terug te betalen, en in andere wél. Vanwege deze onduidelijkheid zijn de regels vanuit het ministerie van Sociale Zaken onlangs aangepast, en daaropvolgend hebben een aantal gemeentes (o.a. Rotterdam en Utrecht) studenten actief benaderd om te zorgen dat zij hun uitkering alsnog mochten houden. Kijk, dat is nou aardig van ze <3

2020 in cijfers

Mocht je zin hebben in een heerlijke, smeuiige longread voor deze donkere wintermaanden: hoe klinkt een onderzoeksverslag van 51 kantjes over de toestand van de culturele en creatieve sector in Europa? Kopje thee en een koekje erbij, en…lezen maar!

Nee even zonder dollen: de huidige toestand in ‘ons’ deel van de Europese economie, is uiteraard niet al te rooskleurig te noemen. Accountantskantoor EY heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de cijfers binnen onze sector van de afgelopen jaren, en zij hebben hun bevindingen samengevat in dit rapport.

De belangrijkste bevindingen van vóór de coronacrisis zijn dat er in onze sector in 2019 een jaaromzet was van €643 miljard euro, wat gemiddeld genomen dan weer goed was voor 4,4% van het BBP (het bruto binnenlands product, oftewel ‘het totale inkomen’) van de EU als geheel. Dat zijn behoorlijk indrukwekkende resultaten, want dat is meer dan bijvoorbeeld in de autobranche, het toerisme (!) of de telecomsector.

Ook interessant: in 2019 was er in heel Europa gemiddeld 14% van de werknemers werkzaam op freelance basis, terwijl dat in onze sector maarliefst 33% is. Ook werken er doorgaans iets meer vrouwen in de culturele en creatieve sector dan in andere beroepen, en is hun aantal gaandeweg gestegen sinds 2013. Ook zijn de mensen die in onze sector werkzaam zijn steeds hoger, langer en beter opgeleid. Goed nieuws! Lekker gewerkt!

Goed, je voelt die MAAR natuurlijk inmiddels lang en breed aankomen: in 2020 heeft er dankzij corona in onze sector een omzetdaling plaatsgevonden van maarliefst 31%. Dat is méér dan in het toerisme en in de retail, en evenveel als in de luchtvaart (wat dan weer niet heel verwonderlijk is). Een goed voorbeeld dat in het verslag wordt benoemd is de daling in bezoekersaantallen van het Rijksmuseum van 92%, namelijk: van 10.000 per dag naar gemiddeld 800, in 2020. De harde conclusie is dan ook dat de gevolgen post-corona nog jarenlang te voelen zullen zijn, onder meer door het enorme kennisverlies dat inmiddels gaande is. En ook het consumentenvertrouwen heeft een flinke dreun gekregen, iets dat instellingen en organisaties (zoals festivals!) pas na jaren herwonnen zullen hebben, zo wordt becijferd.

Goed, we kunnen nog wel uren doorgaan met het samenvatten van het onderzoek, maar stiekem is het eigenlijk wel écht een tip om er zelf even doorheen te bladeren. Er staan veel interessante, goed leesbare grafieken in en ook de experts die aan het woord komen hebben boeiende dingen te zeggen over de toekomst van onze sector, onder andere over de ‘nieuwe’ digitale wereld en de toekomst van het live streamen.

De korte samenvatting van het advies van EY voor de toekomst: de EU moet wettelijke kaders gaan maken waardoor het veel makkelijker en aantrekkelijker moet worden om te investeren in de kunsten, en er moet grootschalige steun én een uitwisselingsprogramma worden opgericht, die beiden flexibel genoeg zijn om te passen bij de snel veranderende culturele sector. Dat klinkt oprecht reuze interessant – let’s do it!

Hallo, TONK

We hebben het even gemist, maar er is een nieuwe regeling op komst en wel ééntje die voor sommigen van jullie erg welkom kan zijn: de TONK. Afgezien van de best wel grappige naam, is het een serieuze noodsteunregeling: namelijk een Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten.

Net als de TOZO zal deze regeling worden uitgevoerd door de gemeentes: het uitwerken van de verdere plannen moet klaar zijn vóór 1 februari en de gemeentelijke loketten moeten dan opengaan op 1 maart. De TONK zal vervolgens met terugwerkende kracht ingaan, van 1 januari tot en met 30 juni.

De TONK is een zogenaamde ‘vangnetregeling’: hij is bedoeld voor mensen die niet genoeg steun krijgen binnen de huidige regelingen, zoals de TOZO dus, maar ook de TVL. Het gaat hierbij om een tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten (met name de woonlasten, dus huur of hypotheek), op het moment dat die door een onvoorziene of onvermijdelijke inkomensterugval niet langer meer betaald kunnen worden. Er zal hierbij ook gekeken worden naar het draagkracht van de aanvrager, maar ook naar het eigen vermogen. Er is toegezegd dat dit enkel geldt voor vermogen waarover vrij beschikt kan worden, dus niet over een opgebouwd pensioen of een eigen woning.

Eurosonic Noorderslag gaat van start

Wij konden het ook bijna niet geloven, maar het staat toch echt voor deze week in onze agenda’s: Eurosonic Noorderslag! Het belooft zoals ieder jaar een bijzonder evenement te worden, maar helaas natuurlijk niet zoals het de afgelopen edities is geweest. Er zijn geen treinreizen naar Groningen, geen hotelboten, geen koffiedates met Belangrijke Contacten, geen feestjes en vooral écht geen eierballen: maar gelukkig is er ook een heleboel wél! De conferentie gaat namelijk gewoon door, en is voor slechts 50,- te volgen vanaf je eigen bank. Supertof! 

Het thema dit jaar is, hoe kan het ook anders: ‘The road to recovery.’ Vanaf morgen, woensdag 13 januari, tot en met zaterdag 16 januari vindt er (grofweg) tussen 11:00 en 18:00 een uitgebreid programma plaats – zoals je dat gewend bent met talloze keynotes, panels en sessies over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard spelen de gevolgen van corona voor de evenementensector in de verschillende panels een grote rol, en wordt er bovendien momenteel  een discussie gevoerd over verplichte coronatests voor de festivalcrew van ES/NS. Een interessante kwestie, die ongetwijfeld deze week nog uitgebreider besproken gaat worden. 

Mocht je behoefte hebben aan muzikale afwisseling op de conferentie dan is er een gratis toegankelijk, enorm uitgebreid muziekprogramma te ontdekken via 3FM: van woensdag tot en met vrijdag zie je shows van Europese acts tijdens Eurosonic, en tijdens Noorderslag op de traditionele zaterdag staan tientallen Nederlandse geprogrammeerd. Alle sessies zijn de afgelopen weken opgenomen in het land van herkomst, en deels ook in Groningen zelf. Je vindt het hele blokkenschema hier

Sentimentele noot: we hopen oprecht dat de gezelligheid van het jaarlijkse ‘onder ons’ zijn met alle collega’s, of dat nu tijdens de opbouw, de conferentie, de showcases of in de kroeg is, grotendeels digitaal teruggevonden wordt met vituele dates, dansjes achter de livestream en onverwachte ontmoetingen. Dat kunnen we immers allemaal heel goed gebruiken deze winter. Op naar ES/NS!

De nieuwe TVL 2.0

Door René van Hove

Op 1 oktober ging het 3de steunpakket in, waarin onder andere TOZO 3 en TVL 2.0 waren opgenomen. Over TOZO 3 hebben we al geschreven, hoewel ook daar inmiddels al wijzigingen in zijn aangebracht. Zo is de vermogenstoets geschrapt tot 1 april 2021.

TVL 2.0 kent in grote lijn dezelfde voorwaarden als TVL 1.0. Kwam je in aanmerking voor TVL 1.0, dan kom je in vrijwel alle gevallen ook in aanmerking voor TVL 2.0. Zo dien je minimaal 3000,- aan vaste lasten te hebben, moet je een vestiging op een ander adres hebben dan je thuisadres (een kantoor, werkplaats of loods bijvoorbeeld) en heb je minimaal 30% omzetverlies gehad.

De maatregelen van 13 oktober hebben zodanig grote gevolgen voor grote delen van de economie dat afgelopen dinsdag 27 oktober werd aangekondigd dat TVL 2.0 wordt aangepast, en daarbij vooral: uitgebreid.

De belangrijkste wijzigingen

De TVL voor het 4de kwartaal van 2020 is beschikbaar voor alle sectoren. Voor het 4de kwartaal is het dus niet meer nodig om de ‘juiste’ SBI code te hebben om in aanmerking te komen voor de TVL 2.0. Wat wel geldt: de vaste lasten worden berekend op basis van de cijfers van het CBS per SBI code.

Horecaondernemers krijgen een éénmalige subsidie bovenop de TVL van 2,75% van de het omzetverlies, die is bedoeld om de inkoopkosten van reeds ingekochte, bederfelijke waren te vergoeden.

Voor de organisatoren en leveranciers van evenementen is er een aparte regeling aangekondigd, die nog verder uitgewerkt wordt. Zij moeten kunnen aantonen dat ze de juiste SBI code hebben, dat ze minimaal één festival of evenement hebben georganiseerd (of dat ze voor minstens 70% afhankelijk te zijn van leveringen aan festivals of evenementen), en dat ze door een te lage referentieomzet in het 4de kwartaal 2019 niet in aanmerkingen komen voor de TVL.

Deze eenmalige subsidie wordt verstrekt op basis van TVL 1.0. In de praktijk betekent dit dat deze partijen nogmaals een bedrag krijgen ten hoogte van het subsidiebedrag van TVL 1.0. Uiteraard betekent dit ook dat je in aanmerking moest (kunnen) komen voor TVL 1.0 wil je aanspraak kunnen maken op deze regeling.

Jongeren t/m 27

Naast wijzigingen in de TOZO 3 en TVL 2.0 zijn er ook een paar wijzigingen in de bijstand voorzien. Voor jongeren tot 27 jaar betekent dit met name: het vrijlaten van inkomsten (uit arbeid), het vrijstellen van vrijwilligersvergoedingen en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder. Deze regelingen waren tot nu toe niet beschikbaar voor jongeren onder de 27 jaar.

Ook wordt de zoektermijn van vier weken bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor nog nader te specificeren groepen kwetsbare jongeren tot 1 juli buiten werking gesteld. Wanneer je jonger dan 27 bent is het misschien de moeite een vergelijking te maken tussen TOZO 3 en de bijstand. Er zijn situaties waarin de bijstand met bovengenoemde aanpassingen tot een hogere vergoeding kan leiden, maar uiteraard brengt de bijstand ook verplichtingen met zich mee.

Wat je moet weten over Tozo 3

Maak je nu gebruik van Tozo 2? Dan moet je vanaf 1 oktober Tozo 3 aanvragen. Er veranderen wel een paar dingen, hieronder leggen we uit wat precies.

Vermogenstoets

De grootste verandering is dat er, naast de al bestaande partnertoets, ook een vermogenstoets plaatsvindt. Plat gezegd betekent dit dat je eerst een deel van je pensioen op moet eten en daarna pas recht hebt op de Tozo 3.

Je moet bij de aanvraag voor Tozo 3 verklaren dat je minder dan € 46.520 aan beschikbare middelen hebt. Hieronder valt geld op je spaarrekening, maar ook geld op een rekening waar je bijvoorbeeld een boete moet betalen om erbij te komen. Alleen als je er écht niet bij kan, valt je geld er niet onder. Bijvoorbeeld als je je geld in een pensioenfonds hebt zitten, waar je pas in je pensioen gebruik van mag maken. Ook het spaargeld van je partner of thuiswonende meerderjarige kinderen wordt meegerekend in dit bedrag.

Looptijd

Heb je, na alle bovenstaande potjes gecheckt te hebben, minder dan € 46.520 ter beschikking en voldoe je aan de eisen voor Tozo 2, dan kun je de Tozo 3 aanvragen. Je hoeft je dan voorlopig niet meer druk te maken over een Tozo 4, want je aanvraag loopt tot 1 juli 2021.

Let wel op dat je niet meer zomaar met terugwerkende kracht Tozo aan kan vragen. In oktober en november kan je de aanvraag nog per 1 oktober laten ingaan, maar vanaf december gaat je uitkering in vanaf de eerste van de maand waarin je aanvraagt. Als je op 15 december de aanvraag doet, kan deze dus gelden vanaf 1 december.

Mocht je in de tussentijd toch werk vinden, en wij hopen natuurlijk van wel, is het belangrijk dat je je inkomsten goed doorgeeft. Je kan gecontroleerd en vervolgens gekort worden op je Tozo. Vanaf 1 januari start de overheid een programma om zelfstandigen te stimuleren om zich te laten omscholen en/of in loondienst te gaan.

Hoe zit dat nou met bijverdienen?

Bijverdienen naast de Tozo, we merken dat we er veel vragen over krijgen. Mag je bijverdienen, hoe veel en hoe geef je het aan? Tijd voor meer duidelijkheid!

De Tozo is een aanvulling op je inkomen tot aan het sociaal minimum. Dit betekent dat als je als alleenstaande zzp’er niks verdient, je €1050,- ontvangt. Als je toch nog geld verdient, laten we zeggen €300,-, wordt de overige €750,- dus aangevuld door de gemeente waar je Tozo hebt aangevraagd.

Vergeet overigens niet van dit bedrag je bedrijfskosten nog af te trekken, bijvoorbeeld vaste lasten of investeringen die je hebt moeten doen. Van het bedrag dat hierna overblijft, mag je nogmaals 18% aftrekken.

Minder dan €1050,- per maand bijverdienen levert je dus financiëel gezien niet altijd iets op. Dit staat natuurlijk los van het feit dat je het fijn kan vinden om weer aan het werk te zijn of je eigen broek (gedeeltelijk) op te houden.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je je Tozo voor deze maand al ontvangen hebt, maar toch nog werk binnenkrijgt. Er wordt dan van je verwacht dat je het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Het verschilt per gemeente hoe je dit moet doen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een formulier op hun Tozo-pagina staan. Vaak is het wel zo dat je het bedrag lang apart moet houden, omdat de verwerkingstijd bij veel gemeenten lang is.

Heb je nog vragen over bijverdienen naast je Tozo? Stel ze hieronder!

Volgende week nieuw steunpakket

Hoewel de huidige Tozo nog tot 1 oktober doorloopt, deden al een tijdje geruchten de ronde over Tozo 3. Vandaag lekte wederom informatie uit over het nieuwe steunpakket, dat een stuk kariger zal zijn dan het huidige.

Wel zal het waarschijnlijk doorlopen tot aan zomer 2021. Hier komt bij dat alleen nog bedrijven en ZZP’ers in aanmerking komen die écht niet zonder overheidssteun verder kunnen, zoals bedrijven in de horeca en culturele sector. Wat precies de nieuwe Tozo-voorwaarden gaan zijn, is nog niet bekend. Dit wordt volgende week bekendgemaakt. Aannemelijk is dat een vermogenstoets onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe Tozo.

Advies uitgebracht over Tozo 3

De huidige Tozo 2 loopt tot 1 oktober, dus is het al bijna tijd om Tozo 3 aan te kondigen. Tenminste, als er een verlenging gaat komen. Het CPB bracht een advies uit waarin het gaat om vijf varianten van de Tozo, waar Tozo 1 en 2 ook in opgenomen zijn.

Eén van de genoemde opties bevat naast een partnertoets ook een vermogenstoets. Dat zou betekenen dat als je nog meer dan 6000 euro op je spaarrekening hebt, je geen Tozo meer krijgt. Dit zou een aannemelijke volgende stap kunnen zijn, omdat door deze aanpassing de Tozo alleen nog geld voor diegenen die écht niet meer rond kunnen komen.

Wel is de manier van toetsen een spannende verandering hierin. Tot nu toe blijkt dat verschillende gemeenten moeite hebben met de uitvoering, toetsing en uitbetaling van de Tozo. Een extra voorwaarde maakt dit niet bepaald eenvoudiger.

Naast een eventuele vermogenstoets, behandelt het CPB ook de optie om de Tozo alleen nog te laten gelden voor getroffen sectoren. De regeling zou dan net als de TOGS en TVL op basis van SBI-code worden toegekend. Mocht je het dus nog niet gedaan hebben, check bij de KVK even of je nog wel onder de juiste SBI-code staat ingeschreven.

Wel willen we nogmaals benadrukken dat het CPB een advies heeft uitgebracht. Welke van de opties het kabinet gaat kiezen, is dus nog niet duidelijk. Daarnaast kan het natuurlijk dat er uiteindelijk geen van de opties gekozen wordt, maar een variant erop of helemaal geen Tozo meer vanaf 1 oktober.

Lees hier het hele rapport van het CPB.

TVL: De belangrijkste vragen en antwoorden

Waar het vervolg op de Tozo gewoon Tozo2 heet, is de TOGS omgedoopt tot TVL in haar 2e versie. Maar…wat zijn nu belangrijke dingen waar je op moet letten, bij het aanvragen van de TVL? We hebben hier de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Wat is het verschil tussen TOGS en TVL?

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is voortgekomen uit de TOGS. Waar de TOGS je omzetverlies vergoedde, gaat de TVL echt over de vaste lasten die je voor je bedrijf moet doorbetalen – terwijl je nu geen (of minder) omzet maakt. Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben, in de periode van juni t/m september, en meer dan €4.000 aan vaste lasten.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TVL?

De Rijksoverheid heeft een tool online geplaatst, waar je dit makkelijk kan checken. Via een paar vragen krijg je duidelijkheid over of je recht zou kunnen hebben op de TVL. Let wel op: niet alle voorwaarden zijn in de tool verwerkt.

Welk bedrag kan ik verwachten?

Hiervoor moet je even je rekenmachine afstoffen. Het bedrag wordt berekend via de volgende formule:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Let op, voor het aandeel aan vaste lasten gebruik je een vastgesteld percentage dat gemiddeld is voor jouw sector. Dus: je gebruikt niet het werkelijke percentage, dat je in deze periode aan vaste lasten moet betalen. Je kunt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 per 4 maanden verwachten volgens de regeling, wel belastingvrij.

Waar vraag ik de TVL aan?

In tegenstelling tot de Tozo, moet je TVL via de Rijksoverheid aanvragen. Dit kan ( t/m 30 oktober) via deze website.

Ik heb de verkeerde SBI-code. Wat nu?

In principe geldt de SBI-code van je hoofdactiviteit, maar als je via één van je nevenactiviteiten onder de regeling valt, mag je deze ook gebruiken. Wel is het belangrijk dat de SBI-code al vóór 15 maart geregistreerd was bij de KVK. Als je voor de TOGS al een aangepaste SBI-code hebt aangevraagd, hoef je dat niet nog eens te doen. Klik hier voor de lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor TVL.

Hoe zit het nu met dat aparte bedrijfsadres?

Je bedrijf moet tenminste één vestiging hebben op een ander adres dan je woonadres of je bedrijf moet een aparte ingang hebben van je privéwoning. Als je dit niet hebt, kan je de TVL, net als de TOGS, dus niet aanvragen.

Ik twijfel of ik recht heb op TVL, gewoon aanvragen of beter van niet?

Controleer eerst goed of je daadwerkelijk recht hebt op de TVL: er vindt namelijk achteraf controle plaats. Als blijkt dat je toch geen recht hebt gehad op het geld, dan moet je alles terugbetalen en krijg je mogelijk ook een boete – iets wat je natuurlijk niet wilt. Deze tool van de Rijksoverheid biedt een aardig beeld, maar check ook de aanvullende voorwaarden.