TVL: De belangrijkste vragen en antwoorden

Waar het vervolg op de Tozo gewoon Tozo2 heet, is de TOGS omgedoopt tot TVL in haar 2e versie. Maar…wat zijn nu belangrijke dingen waar je op moet letten, bij het aanvragen van de TVL? We hebben hier de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Wat is het verschil tussen TOGS en TVL?

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is voortgekomen uit de TOGS. Waar de TOGS je omzetverlies vergoedde, gaat de TVL echt over de vaste lasten die je voor je bedrijf moet doorbetalen – terwijl je nu geen (of minder) omzet maakt. Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben, in de periode van juni t/m september, en meer dan €4.000 aan vaste lasten.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TVL?

De Rijksoverheid heeft een tool online geplaatst, waar je dit makkelijk kan checken. Via een paar vragen krijg je duidelijkheid over of je recht zou kunnen hebben op de TVL. Let wel op: niet alle voorwaarden zijn in de tool verwerkt.

Welk bedrag kan ik verwachten?

Hiervoor moet je even je rekenmachine afstoffen. Het bedrag wordt berekend via de volgende formule:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Let op, voor het aandeel aan vaste lasten gebruik je een vastgesteld percentage dat gemiddeld is voor jouw sector. Dus: je gebruikt niet het werkelijke percentage, dat je in deze periode aan vaste lasten moet betalen. Je kunt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 per 4 maanden verwachten volgens de regeling, wel belastingvrij.

Waar vraag ik de TVL aan?

In tegenstelling tot de Tozo, moet je TVL via de Rijksoverheid aanvragen. Dit kan ( t/m 30 oktober) via deze website.

Ik heb de verkeerde SBI-code. Wat nu?

In principe geldt de SBI-code van je hoofdactiviteit, maar als je via één van je nevenactiviteiten onder de regeling valt, mag je deze ook gebruiken. Wel is het belangrijk dat de SBI-code al vóór 15 maart geregistreerd was bij de KVK. Als je voor de TOGS al een aangepaste SBI-code hebt aangevraagd, hoef je dat niet nog eens te doen. Klik hier voor de lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor TVL.

Hoe zit het nu met dat aparte bedrijfsadres?

Je bedrijf moet tenminste één vestiging hebben op een ander adres dan je woonadres of je bedrijf moet een aparte ingang hebben van je privéwoning. Als je dit niet hebt, kan je de TVL, net als de TOGS, dus niet aanvragen.

Ik twijfel of ik recht heb op TVL, gewoon aanvragen of beter van niet?

Controleer eerst goed of je daadwerkelijk recht hebt op de TVL: er vindt namelijk achteraf controle plaats. Als blijkt dat je toch geen recht hebt gehad op het geld, dan moet je alles terugbetalen en krijg je mogelijk ook een boete – iets wat je natuurlijk niet wilt. Deze tool van de Rijksoverheid biedt een aardig beeld, maar check ook de aanvullende voorwaarden.

Voorlopig geen minimumtarief voor ZZP’er

Het wettelijk minimumtarief van 16 euro per uur is van de baan. Daarnaast heeft het Kabinet besloten dat een zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers die meer dan 75 euro per uur vragen niet nodig gaat zijn. Minister Koolmees was al voor de coronacrisis bezig een minimumtarief in te stellen om schijnzelfstandigheid en onderbetaling tegen te gaan.

De reden zou zijn dat deze nieuwe regels te veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. FNV Zelfstandigen zag al eerder beren op de weg, omdat de vakbond liever geen minimumtarief zag dan een minimumtarief op bijstandsniveau.

Webmodule

Wel is er een module in de maak waarmee opdrachtgevers kunnen checken of iemand wel als ZZP’er ingeschreven staat bij de Belastingdienst. Zo weet een opdrachtgever zeker of hij/zij bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen moet regelen. Wel is er veel kritiek op deze module. “En de vragen die op de opdrachtgevers worden afgevuurd zijn dermate ingewikkeld dat opdrachtgevers deze bijna niet kunnen beantwoorden”, zegt Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers tegen NOS. “Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, zal het bepalen van de arbeidsrelatie altijd ingewikkeld blijven.”

De belangrijkste vragen en antwoorden over de TOZO #2

We verzamelden al eerder de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot de TOZO, maar inmiddels zijn er zo veel dingen veranderd, duidelijker geworden en zelfs onduidelijker, dat we merken dat een tweede deel niet uit kan blijven.

Wat is het verschil tussen TOZO 1 en TOZO 2?

Het grootste verschil is dat er bij TOZO 2 wel een partnertoets plaatsvindt. Als je een partner hebt die meer verdient dan het sociaal minimum (1500 euro), ontvang je dus geen TOZO meer.

Krijg ik automatisch TOZO 2 als ik al TOZO 1 heb ontvangen?

Nee, je moet een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente waar je woont. Wel is de aanvraag wat verkort, als je al TOZO 1 hebt ontvangen.

Wanneer wordt je partner meegerekend?

Hierbij wordt er niet gekeken naar of je fiscaal partner bent, maar of je een huishouden vormt. Iedere andere volwassene in je huishouden, kan dus meetellen als partner.

Tot wanneer kan ik TOZO aanvragen?

Nu kan je TOZO aanvragen t/m 30 september. Je ontvangt TOZO, als je er recht op hebt, over de maanden maart t/m september en kunt het eventueel met terugwerkende kracht aanvragen.

Wat gebeurt er na 1 oktober?

Dat is nu nog niet bekend en afhankelijk van de ontwikkelingen van de crisis. Hopelijk blijft er, zolang de arbeidsbeperking duurt, mogelijkheid tot tegemoetkoming, maar we hebben gemerkt dat dat moeilijk te voorspellen is.

Uitwerking steunpakket culturele sector bekendgemaakt

Vandaag publiceerde Minister van Engelshoven een brief waarin ze verduidelijkt waar de 300 miljoen voor de culturele sector precies naartoe gaan. Een belangrijk punt dat genoemd wordt is dat het kabinet in gesprek is met medeoverheden over een aanvulling op de 300 miljoen. Dat biedt hoop, maar we zijn er nog niet.

De volgende verdeling verscheen vandaag op de website van de Rijksoverheid:

  • € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen enfestivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
  • € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
  • € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
  • € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening.Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.
  • € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

Duidelijkheid over verlenging steunpakket

Zojuist maakte het Kabinet bekend hoe de verlenging van het steunpakket er precies uit gaat zien. Er gaat helaas een deel veranderen, dit zijn de gevolgen voor jou als ZZP’er:

De Tozo wordt verlengd tot eind augustus, maar het inkomen van de partner gaat meetellen. Dit betekent dat als jij ZZP’er bent, maar je partner in loondienst is, je waarschijnlijk geen tegemoetkoming meer krijgt. Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum (€ 1500,- per maand) ontvangen in de verlenging nog Tozo.

De mogelijkheid tot het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot eind augustus. Als je nu je zakelijke belastingen niet kunt betalen, kan je dus uitstel aanvragen.

Naast de wijzigingen voor ZZP’ers, wordt ook de ontslagboete uit de voorwaarden voor de NOW-aanvraag geschrapt. Dit betekent dat bedrijven meer vrijheid hebben om hun werknemers te ontslaan naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees hier alle details over de verlengingen.

Strengere regels bij verlenging Tozo

Vandaag werden de plannen bekendgemaakt voor de verlenging van de Tozo. Momenteel loopt deze steunmaatregel tot 1 juni, maar daar worden 3 maanden aan vastgeplakt. Op zich goed nieuws, alleen worden er wel strengere eisen aan toegevoegd.

Zo zal er waarschijnlijk een partnertoets gaan plaatsvinden. Je moet dus aantonen dat je partner niet voldoende verdient om op zijn/haar inkomen terug te vallen. Dit betekent dat als je ZZP’er bent met een partner in loondienst, de kans bestaat dat je niks meer krijgt.

De details zijn nu nog niet bekend, maar volgende week zal er meer naar buiten komen. Ook over de verlengde NOW-maatregelen krijgen we dan meer informatie. Er gonzen al enige tijd geruchten dat de ontslagboete zal worden opgeheven, wat betekent dat mensen in loondienst minder beschermd zullen zijn tegen ontslag.

Lees hier meer over de verlenging van de Tozo en de NOW.

Dit is waarom de Tozo voor sommigen veel langer duurt

We krijgen er veel berichten over, in de ene gemeente is de Tozo allang uitgekeerd en andere gemeenten laten ZZP’ers weken wachten op hun geld. Hoe zit dat nou precies? De NOS zocht het uit.

Een van de redenen is dat sommige gemeenten pas begonnen met het verwerken van de aanvragen, toen de regeling officieel was. Dit was op 21 april, terwijl de regeling al op 17 maart bekend werd gemaakt. Dat scheelt dus al een maand!

Een andere ergernis is dat de aanvraag per gemeente erg verschilt. Waar de ene gemeente je complete administratie vraagt, hoef je ergens anders enkel een paar vragen te beantwoorden. Inmiddels zijn er modelformulieren beschikbaar, maar die waren er aan het begin nog niet. Daarnaast hebben sommige gemeenten een systeem waarin ze aanvragen die duidelijk zijn direct verwerken, maar aanvragen waar nog gegevens missen op de stapel laten liggen.

Lees hier het hele artikel van de NOS.

Noodfonds voor muzikanten aangekondigd

Buma/Stemra, Sena en Spotify slaan de handen ineen voor een noodfonds voor muzikanten, auteurs en componisten die nu inkomsten mislopen die ze normaal gesproken aan auteursrechten zouden hebben. “Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Deze gelden zijn afkomstig uit reserves van Buma/Stemra, Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma en het Sociaal-Cultureel Fonds van Sena. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.” schrijft 3voor12.

Daarnaast hebben Buma en Sena het ministerie van OCW gevraagd om een bijdrage voor het noodfonds, omdat van de aangekondigde 300 miljoen weinig bij muzikanten terecht zal komen. Hoe het geld van het noodfonds precies verdeeld gaat worden, is nog niet duidelijk.

Meer steun voor ZZP’ers aangekondigd

Zojuist maakte het kabinet bekend dat er nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers, vooral tijdelijke belastingvoordelen, komen. Voor jou als ZZP’er betekent dit voornamelijk dat het urencriterium, dat een vereiste is voor zelfstandigenaftrek, versoepeld wordt. Dit is fijn, want het is momenteel natuurlijk bijna onmogelijk om aan je 1225 uur voor 2020 te komen.

De Belastingdienst gaat er van 1 maart tot en met 31 mei van uit dat ondernemers zeker 24 uur per week hebben gewerkt. Het ministerie denkt dat 40.000 mensen hier profijt van hebben, met een gemiddeld voordeel van 1800 euro.

Als je voor je hypotheek nu een betaalpauze hebt aangevraagd, krijg je meer ruimte. Het bedrag kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van je hypotheek.

Dit zijn natuurlijk fijne maatregelen, maar voor evenementenfreelancers is momenteel een verlenging van de Tozo essentieel. Wij hopen dat het kabinet daar ook snel uitsluitsel over gaat geven.

Steunfonds opgericht voor film en TV

Komende week wordt er een steunfonds gepubliceerd dat de televisie- en filmindustrie door de crisis moet helpen. Daarnaast trekt Netflix 92 miljoen uit om creatieven te helpen die door de coronacrisis geen werk meer hebben. Hoe dat precies bij de mensen terecht gaat komen, is ons nog niet duidelijk.

Bron: NOS