Wat je moet weten over Tozo 3

Maak je nu gebruik van Tozo 2? Dan moet je vanaf 1 oktober Tozo 3 aanvragen. Er veranderen wel een paar dingen, hieronder leggen we uit wat precies.

Vermogenstoets

De grootste verandering is dat er, naast de al bestaande partnertoets, ook een vermogenstoets plaatsvindt. Plat gezegd betekent dit dat je eerst een deel van je pensioen op moet eten en daarna pas recht hebt op de Tozo 3.

Je moet bij de aanvraag voor Tozo 3 verklaren dat je minder dan € 46.520 aan beschikbare middelen hebt. Hieronder valt geld op je spaarrekening, maar ook geld op een rekening waar je bijvoorbeeld een boete moet betalen om erbij te komen. Alleen als je er écht niet bij kan, valt je geld er niet onder. Bijvoorbeeld als je je geld in een pensioenfonds hebt zitten, waar je pas in je pensioen gebruik van mag maken. Ook het spaargeld van je partner of thuiswonende meerderjarige kinderen wordt meegerekend in dit bedrag.

Looptijd

Heb je, na alle bovenstaande potjes gecheckt te hebben, minder dan € 46.520 ter beschikking en voldoe je aan de eisen voor Tozo 2, dan kun je de Tozo 3 aanvragen. Je hoeft je dan voorlopig niet meer druk te maken over een Tozo 4, want je aanvraag loopt tot 1 juli 2021.

Let wel op dat je niet meer zomaar met terugwerkende kracht Tozo aan kan vragen. In oktober en november kan je de aanvraag nog per 1 oktober laten ingaan, maar vanaf december gaat je uitkering in vanaf de eerste van de maand waarin je aanvraagt. Als je op 15 december de aanvraag doet, kan deze dus gelden vanaf 1 december.

Mocht je in de tussentijd toch werk vinden, en wij hopen natuurlijk van wel, is het belangrijk dat je je inkomsten goed doorgeeft. Je kan gecontroleerd en vervolgens gekort worden op je Tozo. Vanaf 1 januari start de overheid een programma om zelfstandigen te stimuleren om zich te laten omscholen en/of in loondienst te gaan.

Hoe zit dat nou met bijverdienen?

Bijverdienen naast de Tozo, we merken dat we er veel vragen over krijgen. Mag je bijverdienen, hoe veel en hoe geef je het aan? Tijd voor meer duidelijkheid!

De Tozo is een aanvulling op je inkomen tot aan het sociaal minimum. Dit betekent dat als je als alleenstaande zzp’er niks verdient, je €1050,- ontvangt. Als je toch nog geld verdient, laten we zeggen €300,-, wordt de overige €750,- dus aangevuld door de gemeente waar je Tozo hebt aangevraagd.

Vergeet overigens niet van dit bedrag je bedrijfskosten nog af te trekken, bijvoorbeeld vaste lasten of investeringen die je hebt moeten doen. Van het bedrag dat hierna overblijft, mag je nogmaals 18% aftrekken.

Minder dan €1050,- per maand bijverdienen levert je dus financiëel gezien niet altijd iets op. Dit staat natuurlijk los van het feit dat je het fijn kan vinden om weer aan het werk te zijn of je eigen broek (gedeeltelijk) op te houden.

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je je Tozo voor deze maand al ontvangen hebt, maar toch nog werk binnenkrijgt. Er wordt dan van je verwacht dat je het te veel ontvangen bedrag terugbetaalt. Het verschilt per gemeente hoe je dit moet doen. De meeste gemeenten hebben hiervoor een formulier op hun Tozo-pagina staan. Vaak is het wel zo dat je het bedrag lang apart moet houden, omdat de verwerkingstijd bij veel gemeenten lang is.

Heb je nog vragen over bijverdienen naast je Tozo? Stel ze hieronder!

Volgende week nieuw steunpakket

Hoewel de huidige Tozo nog tot 1 oktober doorloopt, deden al een tijdje geruchten de ronde over Tozo 3. Vandaag lekte wederom informatie uit over het nieuwe steunpakket, dat een stuk kariger zal zijn dan het huidige.

Wel zal het waarschijnlijk doorlopen tot aan zomer 2021. Hier komt bij dat alleen nog bedrijven en ZZP’ers in aanmerking komen die écht niet zonder overheidssteun verder kunnen, zoals bedrijven in de horeca en culturele sector. Wat precies de nieuwe Tozo-voorwaarden gaan zijn, is nog niet bekend. Dit wordt volgende week bekendgemaakt. Aannemelijk is dat een vermogenstoets onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe Tozo.

Advies uitgebracht over Tozo 3

De huidige Tozo 2 loopt tot 1 oktober, dus is het al bijna tijd om Tozo 3 aan te kondigen. Tenminste, als er een verlenging gaat komen. Het CPB bracht een advies uit waarin het gaat om vijf varianten van de Tozo, waar Tozo 1 en 2 ook in opgenomen zijn.

Eén van de genoemde opties bevat naast een partnertoets ook een vermogenstoets. Dat zou betekenen dat als je nog meer dan 6000 euro op je spaarrekening hebt, je geen Tozo meer krijgt. Dit zou een aannemelijke volgende stap kunnen zijn, omdat door deze aanpassing de Tozo alleen nog geld voor diegenen die écht niet meer rond kunnen komen.

Wel is de manier van toetsen een spannende verandering hierin. Tot nu toe blijkt dat verschillende gemeenten moeite hebben met de uitvoering, toetsing en uitbetaling van de Tozo. Een extra voorwaarde maakt dit niet bepaald eenvoudiger.

Naast een eventuele vermogenstoets, behandelt het CPB ook de optie om de Tozo alleen nog te laten gelden voor getroffen sectoren. De regeling zou dan net als de TOGS en TVL op basis van SBI-code worden toegekend. Mocht je het dus nog niet gedaan hebben, check bij de KVK even of je nog wel onder de juiste SBI-code staat ingeschreven.

Wel willen we nogmaals benadrukken dat het CPB een advies heeft uitgebracht. Welke van de opties het kabinet gaat kiezen, is dus nog niet duidelijk. Daarnaast kan het natuurlijk dat er uiteindelijk geen van de opties gekozen wordt, maar een variant erop of helemaal geen Tozo meer vanaf 1 oktober.

Lees hier het hele rapport van het CPB.

TVL: De belangrijkste vragen en antwoorden

Waar het vervolg op de Tozo gewoon Tozo2 heet, is de TOGS omgedoopt tot TVL in haar 2e versie. Maar…wat zijn nu belangrijke dingen waar je op moet letten, bij het aanvragen van de TVL? We hebben hier de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Wat is het verschil tussen TOGS en TVL?

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is voortgekomen uit de TOGS. Waar de TOGS je omzetverlies vergoedde, gaat de TVL echt over de vaste lasten die je voor je bedrijf moet doorbetalen – terwijl je nu geen (of minder) omzet maakt. Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben, in de periode van juni t/m september, en meer dan €4.000 aan vaste lasten.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TVL?

De Rijksoverheid heeft een tool online geplaatst, waar je dit makkelijk kan checken. Via een paar vragen krijg je duidelijkheid over of je recht zou kunnen hebben op de TVL. Let wel op: niet alle voorwaarden zijn in de tool verwerkt.

Welk bedrag kan ik verwachten?

Hiervoor moet je even je rekenmachine afstoffen. Het bedrag wordt berekend via de volgende formule:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Let op, voor het aandeel aan vaste lasten gebruik je een vastgesteld percentage dat gemiddeld is voor jouw sector. Dus: je gebruikt niet het werkelijke percentage, dat je in deze periode aan vaste lasten moet betalen. Je kunt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 per 4 maanden verwachten volgens de regeling, wel belastingvrij.

Waar vraag ik de TVL aan?

In tegenstelling tot de Tozo, moet je TVL via de Rijksoverheid aanvragen. Dit kan ( t/m 30 oktober) via deze website.

Ik heb de verkeerde SBI-code. Wat nu?

In principe geldt de SBI-code van je hoofdactiviteit, maar als je via één van je nevenactiviteiten onder de regeling valt, mag je deze ook gebruiken. Wel is het belangrijk dat de SBI-code al vóór 15 maart geregistreerd was bij de KVK. Als je voor de TOGS al een aangepaste SBI-code hebt aangevraagd, hoef je dat niet nog eens te doen. Klik hier voor de lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor TVL.

Hoe zit het nu met dat aparte bedrijfsadres?

Je bedrijf moet tenminste één vestiging hebben op een ander adres dan je woonadres of je bedrijf moet een aparte ingang hebben van je privéwoning. Als je dit niet hebt, kan je de TVL, net als de TOGS, dus niet aanvragen.

Ik twijfel of ik recht heb op TVL, gewoon aanvragen of beter van niet?

Controleer eerst goed of je daadwerkelijk recht hebt op de TVL: er vindt namelijk achteraf controle plaats. Als blijkt dat je toch geen recht hebt gehad op het geld, dan moet je alles terugbetalen en krijg je mogelijk ook een boete – iets wat je natuurlijk niet wilt. Deze tool van de Rijksoverheid biedt een aardig beeld, maar check ook de aanvullende voorwaarden.

Voorlopig geen minimumtarief voor ZZP’er

Het wettelijk minimumtarief van 16 euro per uur is van de baan. Daarnaast heeft het Kabinet besloten dat een zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers die meer dan 75 euro per uur vragen niet nodig gaat zijn. Minister Koolmees was al voor de coronacrisis bezig een minimumtarief in te stellen om schijnzelfstandigheid en onderbetaling tegen te gaan.

De reden zou zijn dat deze nieuwe regels te veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. FNV Zelfstandigen zag al eerder beren op de weg, omdat de vakbond liever geen minimumtarief zag dan een minimumtarief op bijstandsniveau.

Webmodule

Wel is er een module in de maak waarmee opdrachtgevers kunnen checken of iemand wel als ZZP’er ingeschreven staat bij de Belastingdienst. Zo weet een opdrachtgever zeker of hij/zij bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen moet regelen. Wel is er veel kritiek op deze module. “En de vragen die op de opdrachtgevers worden afgevuurd zijn dermate ingewikkeld dat opdrachtgevers deze bijna niet kunnen beantwoorden”, zegt Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers tegen NOS. “Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, zal het bepalen van de arbeidsrelatie altijd ingewikkeld blijven.”

De belangrijkste vragen en antwoorden over de TOZO #2

We verzamelden al eerder de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot de TOZO, maar inmiddels zijn er zo veel dingen veranderd, duidelijker geworden en zelfs onduidelijker, dat we merken dat een tweede deel niet uit kan blijven.

Wat is het verschil tussen TOZO 1 en TOZO 2?

Het grootste verschil is dat er bij TOZO 2 wel een partnertoets plaatsvindt. Als je een partner hebt die meer verdient dan het sociaal minimum (1500 euro), ontvang je dus geen TOZO meer.

Krijg ik automatisch TOZO 2 als ik al TOZO 1 heb ontvangen?

Nee, je moet een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente waar je woont. Wel is de aanvraag wat verkort, als je al TOZO 1 hebt ontvangen.

Wanneer wordt je partner meegerekend?

Hierbij wordt er niet gekeken naar of je fiscaal partner bent, maar of je een huishouden vormt. Iedere andere volwassene in je huishouden, kan dus meetellen als partner.

Tot wanneer kan ik TOZO aanvragen?

Nu kan je TOZO aanvragen t/m 30 september. Je ontvangt TOZO, als je er recht op hebt, over de maanden maart t/m september en kunt het eventueel met terugwerkende kracht aanvragen.

Wat gebeurt er na 1 oktober?

Dat is nu nog niet bekend en afhankelijk van de ontwikkelingen van de crisis. Hopelijk blijft er, zolang de arbeidsbeperking duurt, mogelijkheid tot tegemoetkoming, maar we hebben gemerkt dat dat moeilijk te voorspellen is.

Uitwerking steunpakket culturele sector bekendgemaakt

Vandaag publiceerde Minister van Engelshoven een brief waarin ze verduidelijkt waar de 300 miljoen voor de culturele sector precies naartoe gaan. Een belangrijk punt dat genoemd wordt is dat het kabinet in gesprek is met medeoverheden over een aanvulling op de 300 miljoen. Dat biedt hoop, maar we zijn er nog niet.

De volgende verdeling verscheen vandaag op de website van de Rijksoverheid:

  • € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen enfestivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
  • € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
  • € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
  • € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening.Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.
  • € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

Duidelijkheid over verlenging steunpakket

Zojuist maakte het Kabinet bekend hoe de verlenging van het steunpakket er precies uit gaat zien. Er gaat helaas een deel veranderen, dit zijn de gevolgen voor jou als ZZP’er:

De Tozo wordt verlengd tot eind augustus, maar het inkomen van de partner gaat meetellen. Dit betekent dat als jij ZZP’er bent, maar je partner in loondienst is, je waarschijnlijk geen tegemoetkoming meer krijgt. Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen onder het sociaal minimum (€ 1500,- per maand) ontvangen in de verlenging nog Tozo.

De mogelijkheid tot het aanvragen van belastinguitstel is verlengd tot eind augustus. Als je nu je zakelijke belastingen niet kunt betalen, kan je dus uitstel aanvragen.

Naast de wijzigingen voor ZZP’ers, wordt ook de ontslagboete uit de voorwaarden voor de NOW-aanvraag geschrapt. Dit betekent dat bedrijven meer vrijheid hebben om hun werknemers te ontslaan naar aanleiding van de coronacrisis.

Lees hier alle details over de verlengingen.

Strengere regels bij verlenging Tozo

Vandaag werden de plannen bekendgemaakt voor de verlenging van de Tozo. Momenteel loopt deze steunmaatregel tot 1 juni, maar daar worden 3 maanden aan vastgeplakt. Op zich goed nieuws, alleen worden er wel strengere eisen aan toegevoegd.

Zo zal er waarschijnlijk een partnertoets gaan plaatsvinden. Je moet dus aantonen dat je partner niet voldoende verdient om op zijn/haar inkomen terug te vallen. Dit betekent dat als je ZZP’er bent met een partner in loondienst, de kans bestaat dat je niks meer krijgt.

De details zijn nu nog niet bekend, maar volgende week zal er meer naar buiten komen. Ook over de verlengde NOW-maatregelen krijgen we dan meer informatie. Er gonzen al enige tijd geruchten dat de ontslagboete zal worden opgeheven, wat betekent dat mensen in loondienst minder beschermd zullen zijn tegen ontslag.

Lees hier meer over de verlenging van de Tozo en de NOW.