Toneel- en danssector eerste sector met verplichte minimumtarieven voor ZZP’ers

Begin deze maand is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao Theater en Dans 2020-2021 algemeen verbindend verklaard (AVV). Daarmee is het verplicht geworden voor de hele sector. Nieuw bij deze AVV is dat ook de tariefafspraak voor ZZP’ers is opgenomen. Daarmee is de theater- en danssector de eerste sector waar minimumtarieven voor ZZP’ers verplicht zijn.

De caos is een overeenkomst tussen de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) en de Kunstenbond. In artikel 14.6 van de cao staat dat de uurtarieven voor ZZP’ers worden gebaseerd op de lonen voor gelijk werk in loondienst. Bovenop dat uurloon komt een percentage van 40%.

Dit artikel van de Kunstenbond geeft nog verdere context.

Deze bepaling is vergelijkbaar met die in de cao Nederlandse Podia (waar vele theaters en schouwburgen bij zijn aangesloten). Deze is minimaal 37,5% bovenop het uurloon. In de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals staat een richtlijn voor 30%. Deze cao geldt echter alleen voor 24 poppodia en geen enkel festival. Ook zijn beide cao’s niet algemeen verbindend verklaard.

Goed nieuws van Buma!

We schreven al eerder over de intenties van Buma Stemra om muziekgebruikers tegemoet te komen en nu blijkt dat er inderdaat tijdelijke vrijstelling mogelijk is. Voorwaarde is wel dat je bedrijf tijdelijk gesloten is vanwege de coronamaatregelen. Let wel op, als je door de overheid gecompenseerd wordt, zou het kunnen dat je niet in aanmerking komt voor een vrijstelling.

“Op dit moment hoeft u niet te betalen als u een winkel, bedrijf of instelling heeft dat als gevolg van de overheidsmaatregelen verplicht gesloten is. Wij gaan met klanten en hun vertegenwoordigers in gesprek om tot passende oplossingen te komen voor het muziekgebruik dat als gevolg van deze maatregelen niet heeft plaatsgevonden. In een later stadium zullen wij hierover nader informeren.”

Lees hier meer informatie over de regeling van Buma Stemra.

Juridische blogs van de Dance-advocaat

Sander Petit, beter bekend als de Dance-advocaat, heeft ook niet stil gezeten sinds de aankondiging van de Coronamaatregelen. Sander houdt zich bezig met juridisch advies voor de kunst-, media- en entertainmentsector en om zijn kennis te delen, schrijft hij regelmatig blogs over de juridische aspecten van de evenementenwereld. Zo ook nu, in tijden van Corona.

De Dance-advocaat geeft duidelijke, behapbare informatie over waar je aan moet denken als je opdracht wordt afgezegd vanwege Corona of wanneer je zelf je evenement wilt annuleren. Fijn is dat hij zijn stukken niet volgooit met juridische termen, maar ook uitlegt wat een wet nou precies betekent.

Lees zijn volledige blogs hier.

Moet je Buma doorbetalen?

Vooralsnog wel. Onlangs plaatste Buma Stemra een bericht op haar website waarin vermeld wordt dat de organisatie in overleg is met verschillende partijen om te komen tot een goede oplossing. Dit onder andere omdat musici ook doorbetaald moeten worden. Daarnaast wacht het bedrijf eventuele steun van de overheid ten behoeve van de culturele sector af.

“Zodra er specifieke en concrete maatregelen zijn voor de culturele sector en voor de sectoren waarvan onze muziekgebruikers deel uitmaken, zal daar meer duidelijkheid over bestaan.” Voor nu kun je het beste contact opnemen via deze link, zodat Buma Stemra een overzicht kan maken van de behoeften van muziekgebruikers.

Andere werkzaamheden? Check je KVK en verzekering!!

Heb je andere werkzaamheden kunnen vinden deze periode? Good for you! Check alleen wel even héél goed of je KVK-inschrijving en verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekering nog geldig zijn.

Sta je bijvoorbeeld bij de KVK ingeschreven als theatertechnicus? Dan kan je niet zomaar iets anders gaan doen. Gelukkig is een wijziging niet heel ingewikkeld. Lees hier meer over het wijzigen van de activiteiten van je bedrijf. Voorbeelden die je kan gebruiken zijn Allround logistiek medewerker, Allround administratief medewerker, Allround agrarisch medewerker of Allround hospitality medewerker. Als je er niet uitkomt, kan je het Coronaloket van de KVK altijd bellen voor advies op 0800 2117.

Check ook of de verzekeringen die je hebt, nog geldig zijn bij je nieuwe werkzaamheden. Heb je bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering voor evenementen? Dan ben je bij veel andere bedrijven niet verzekerd. Het beste bel je hiervoor je eigen verzekering, want de dekking en aanpassingsopties verschillen per verzekeraar.

Moet je je bezoekers de kaartprijs terugbetalen?

Zit je in de organisatie van een festival, theater, poppodium of andere instelling die te maken heeft met kaartverkoop en heb je evenementen moeten annuleren, dan zit je met een flinke stapel kaarten die geretourneerd moeten worden. Los van de vele (financiële) gevolgen die de annulering met zich meebrengt, kan het terugbetalen van de gekochte kaarten je duur komen te staan. Ineens vallen ál je inkomsten weg en van het beetje geld dat je nog over hebt, moet je gedupeerde bezoekers voorzien. Begrijpelijk vanuit de bezoeker, maar heel vervelend voor jou als organisatie.

Volgens Entertainmentbusiness.nl kan je je beroepen op overmacht, wat het Coronavirus zonder twijfel is, vooral omdat je evenement nu verboden is vanuit de overheid. Maar, dat betekent niet dat je zomaar onder de betalingsplicht aan je bezoekers uit kunt komen. “Je kunt het event voorlopig on hold zetten, zonder (direct) te hoeven terugbetalen. Andersom mag de bezoeker de overeenkomst ontbinden vanwege een niet herstelbare tekortkoming en zijn geld terugvragen.” Dit laatste betekent dat er voor de organisator toch een verplichting tot terugbetaling is.

Check dus goed je algemene voorwaarden, of er mogelijkheid tot verplaatsen is en of je verzekering eventueel (een deel van) de kosten dekt!

Wat moet je doen als je geen Algemene Voorwaarden hebt?

Een van de tips die wij het meest langs zien komen: zorg dat je Algemene Voorwaarden op orde zijn. Maar ja, dat kan voor jou een flink geval van mosterd na de maaltijd zijn. Qommunity adviseert om je te beroepen op ‘redelijkheid en billijkheid’.

“Mocht je opdracht nou echt gecanceld zijn en je hebt hier in je opdrachtovereenkomst of algemene voorwaarden geen goede afspraken over gemaakt, ga dan in gesprek met je opdrachtgever. Je kunt je altijd beroepen op wat in de rechtspraak ‘redelijkheid en billijkheid’ heet. Probeer voor de uren die je al gewerkt hebt een afspraak over je vergoeding te maken én zorg dat jouw ingeplande uren verplaatst worden naar een ander tijdstip. Leg dit gelijk goed vast op papier, want dan ben je de opdracht in elk geval niet kwijt. Weet dat je altijd mag onderhandelen over de klus. Je kunt zelf een concreet voorstel doen over je vergoeding.”

Moet de opdrachtgever jou betalen?

In het NOS-programma Coronavirus: Feiten en Fabels gaf arbeidsrechtadvocaat Hermine Voûte antwoord op onderstaande vraag. Het zou dus kunnen dat de opdrachtgever je alsnog moet betalen. Let wel op, dit geldt alleen als er niks is afgesproken. De meeste opdrachtgevers hebben dit goed vastgelegd in hun algemene voorwaarden.

Hoe zit het met ZZP’ers en freelancers, krijgen zij gewoon doorbetaald als ze thuis moeten blijven?

Voûte: “Dat hangt volledig af van wat zzp’er en opdrachtgever met elkaar hebben afgesproken. Maar als er niets beschreven staat, dan moet de opdrachtgever gewoon doorbetalen.”

DutchCulture geeft advies over internationale samenwerkingen

Werk je samen met een buitenlandse organisatie? Dan heb je soms met heel andere afspraken en regels te maken dan binnen Nederland. Zo geldt het maximum van 100 bezoekers, maar kan dat in het buitenland strenger of juist minder streng zijn. En dan hebben we het nog niet eens over het uitreisverbod of -advies naar bepaalde landen. Bij DutchCulture kan je terecht met je vragen over welke invloed de Corona-maatregelen voor jou hebben.