Wat in het vat zit…

…verzuurt niet, of nouja wel bijjjjna; want het wachten op het garantiefonds duurde toch wel 茅rg lang. De afgelopen maand zijn er tientallen voorverkopen gestart, data verzet (de meesten naar augustus en september) en festivals verplaatst naar volgend jaar. Elke organisator lijkt zijn eigen afwegingen te maken en/of over een eigen glazen bol te beschikken 馃敭: zo kondigde Lowlands dinsdag gewoon het eerste deel van zijn programma aan, heeft Pinkpop uit voorzorg een vergunning aangevraagd voor 27-29 augustus 2021 en kondigde North Sea Jazz gisteren juist aan naar 8-10 juli 2022 te verhuizen. E茅n ding is duidelijk: een ‘normale’ festivalzomer wordt het hoe dan ook niet.

Een noodzakelijke voorwaarde om uberhaupt een festival te kunnen organiseren deze zomer is de ruggensteun van het garantiefonds, waarmee de overheid garant staat voor de preproductiekosten in het geval van annulering van het festival. Maar wat zijn nu de spelregels van dat fonds? Eindelijk zijn die bekend geworden, en zoals verwacht zijn sommige onderdelen zuur, en andere zoet:

* De regeling heet TRSEC, en geldt voor evenementen tussen 1 juli en 31 december van dit jaar;
* Enkel festivals die 2x eerder een annuleringsverzekering gehad hebben, komen in aanmerking;
* De regeling is aan te vragen vanaf 1 mei, maar: wie het eerst komt, wie het eerst maalt;
* Geplande evenementen m贸gen worden verschoven naar 1 juli of later;
* De overheid dekt 80% van de gemaakte kosten, voor de overige 20% kan een voordelige lening worden afgesloten;
* Er is geen onderscheid tussen grote en kleine evenementen;
* Voor het garantiefonds is vooralsnog een bedrag uitgetrokken van 385 miljoen euro.

De totale lijst met voorwaarden en voornemens vind je in deze Kamerbrief. Over een aantal kadervoorwaarden (zoals: onder welke voorwaarden een evenement een vergunning kan krijgen, 贸f het nodig is voor een organisatie om een evenementenvergunning te hebben om een beroep te kunnen doen op de TRSEC, en hoe het precies zit met het verplaatsen van reeds geplande evenementen buiten deze data), wordt vandaag druk overlegd tussen evenementenorganisaties en brancheverenigingen onderling. De verwachting is dat deze voorwaarden ook spoedig helemaal helder zullen zijn…even afwachten dus nog!

Een jaar van lockdowns

Wauw, wat vliegt de tijd (en de wind) – vandaag precies een jaar geleden kondigde Mark Rutte aan dat voorstellingen, producties en bijeenkomsten van 100 mensen of meer, niet meer waren toegestaan. Weet jij nog waar je was? En wat je toen dacht? En hoe veel rollen WC-papier je hebt ingeslagen? Waar we toen nog berusting en perspectief (toch wel h茅t coronadogma inmiddels!) hadden dat het bij 3 weken zou blijven, en theaters en festivals v贸贸r de zomer wel weer open konden…weten we nu natuurlijk wel beter. Wat een jaar!

Voor ons is het best een grote waas wat allemaal is gebeurd, omdat teleurstelling en hoop zich in rap tempo afwisselden, maar 茅茅n ding wisten we zeker in dat prille begin: we konden en wilden niet stil blijven zitten, en rustig toekijken hoe de sector, met al haar fantastische evenementenmensen, stukje bij beetje zou afbrokkelen. Hoe de overheid freelancers, die plotsklaps geen inkomen meer hadden, zou laten zitten met vage informatie en onbegrijpelijke aanvraagformulieren. Hoe we samen de moed aan het verliezen waren en moesten detoxen van al die mooie producties die we zagen vervliegen. Daar wilden we wat aan doen!

Met een jaar aan lockdowns bestaat dit blog op de dag af ook exact een jaar. We zijn hartstikke blij hem begonnen zijn: dat dat we er een kleine bijdrage mee kunnen leveren aan kennisdeling, en dat we met z’n allen zoveel geleerd hebben over onze sector. Het is daarnaast superbijzonder is dat zoveel van jullie afgelopen jaar de telefoon hebben gepakt en ons gebeld hebben, voor een klets of (vooral) met vragen over de noodhulp. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Maar toch: een jaar corona. Het is geen feestje waard – gelukkig al het andere wel! #liefs

Enqu锚te Kunstenbond & Creatieve Coalitie

De Kunstenbond en leden van de Creatieve Coalitie hebben samen een onderzoek opgezet, om in kaart te brengen wat de financi毛le situatie is van iedereen die in de culturele en creatieve sector werkt. Het gaat daarbij over vragen over wat voor soort werk je nu (niet) doet, of je gebruik maakt van de steunpakketten en of je het financieel nog wel redt.

Inderdaad, de zoveelste enqu锚te – maar wel een nuttige! Ze leggen zelf waarom het supergoed is om hem even in te vullen:

Wij willen de situatie voor jullie verbeteren. Cijfers helpen mee in onze strijd. Cijfers cre毛ren meer begrip bij beleidsmakers voor de situatie van onze sector, ze moeten leiden tot een eerlijkere verdeling van de noodsteun en tot passende steunmaatregelen voor onze zzp’ers. 

Kortom, de verzamelde cijfers zijn een belangrijke ondersteuning in hun lobby voor aanvullende steunmaatregelen. Dus: vul hem in, je vindt hem hier!

2020 in cijfers

Mocht je zin hebben in een heerlijke, smeuiige longread voor deze donkere wintermaanden: hoe klinkt een onderzoeksverslag van 51 kantjes over de toestand van de culturele en creatieve sector in Europa? Kopje thee en een koekje erbij, en…lezen maar!

Nee even zonder dollen: de huidige toestand in ‘ons’ deel van de Europese economie, is uiteraard niet al te rooskleurig te noemen. Accountantskantoor EY heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de cijfers binnen onze sector van de afgelopen jaren, en zij hebben hun bevindingen samengevat in dit rapport.

De belangrijkste bevindingen van v贸贸r de coronacrisis zijn dat er in onze sector in 2019 een jaaromzet was van 鈧643 miljard euro, wat gemiddeld genomen dan weer goed was voor 4,4% van het BBP (het bruto binnenlands product, oftewel ‘het totale inkomen’) van de EU als geheel. Dat zijn behoorlijk indrukwekkende resultaten, want dat is meer dan bijvoorbeeld in de autobranche, het toerisme (!) of de telecomsector.

Ook interessant: in 2019 was er in heel Europa gemiddeld 14% van de werknemers werkzaam op freelance basis, terwijl dat in onze sector maarliefst 33% is. Ook werken er doorgaans iets meer vrouwen in de culturele en creatieve sector dan in andere beroepen, en is hun aantal gaandeweg gestegen sinds 2013. Ook zijn de mensen die in onze sector werkzaam zijn steeds hoger, langer en beter opgeleid. Goed nieuws! Lekker gewerkt!

Goed, je voelt die MAAR natuurlijk inmiddels lang en breed aankomen: in 2020 heeft er dankzij corona in onze sector een omzetdaling plaatsgevonden van maarliefst 31%. Dat is m茅茅r dan in het toerisme en in de retail, en evenveel als in de luchtvaart (wat dan weer niet heel verwonderlijk is). Een goed voorbeeld dat in het verslag wordt benoemd is de daling in bezoekersaantallen van het Rijksmuseum van 92%, namelijk: van 10.000 per dag naar gemiddeld 800, in 2020. De harde conclusie is dan ook dat de gevolgen post-corona nog jarenlang te voelen zullen zijn, onder meer door het enorme kennisverlies dat inmiddels gaande is. En ook het consumentenvertrouwen heeft een flinke dreun gekregen, iets dat instellingen en organisaties (zoals festivals!) pas na jaren herwonnen zullen hebben, zo wordt becijferd.

Goed, we kunnen nog wel uren doorgaan met het samenvatten van het onderzoek, maar stiekem is het eigenlijk wel 茅cht een tip om er zelf even doorheen te bladeren. Er staan veel interessante, goed leesbare grafieken in en ook de experts die aan het woord komen hebben boeiende dingen te zeggen over de toekomst van onze sector, onder andere over de ‘nieuwe’ digitale wereld en de toekomst van het live streamen.

De korte samenvatting van het advies van EY voor de toekomst: de EU moet wettelijke kaders gaan maken waardoor het veel makkelijker en aantrekkelijker moet worden om te investeren in de kunsten, en er moet grootschalige steun 茅n een uitwisselingsprogramma worden opgericht, die beiden flexibel genoeg zijn om te passen bij de snel veranderende culturele sector. Dat klinkt oprecht reuze interessant – let’s do it!

Fieldlabs van start

Gisteren is bekend geworden dat er vaart wordt gezet achter het opzetten van de Fieldlab-evenementen. De eerste praktijktest met het organiseren van een coronaproof evenement vindt al plaats op 15 februari, in de Jaarbeurs in Utrecht. In totaal worden er acht tests georganiseerd: het gaat om een zakencongres, een voorstelling van Guido Wijers, twee voetbalwedstrijden, twee concerten in de Ziggodome en twee festivals in Biddinghuizen. De concerten en festivals worden georganiseerd in samenwerking met ID&T en Mojo.

Het doel hiervan is kennisvergaring: de data die voortkomen uit deze tests moet inzicht geven in de manier waarop het publiek zich gedraagt en met elkaar in contact komt bij deze verschillende soorten evenementen. Ook worden de verschillende controlemanieren onderzocht: denk aan coronatesten, temperatuurmetingen of vormen van quarantaine na afloop van het evenement. Na analyse van de data door het RadboudUMC moet op korte termijn duidelijk worden op welke veilige, comfortabele 茅n verantwoorde manieren (hogere aantallen) bezoekers deel kunnen nemen aan evenementen in de toekomst.

Fieldlab Evenementen is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector (die is verenigd in het EventPlatform), de Alliantie van Evenementenbouwers en de Nederlandse overheid.

Werken tijdens de avondklok

Afgelopen weekend hebben we van een aantal freelancers gehoord dat ze al zijn gecontroleerd toen ze terugkwamen van een klus, tijdens de avondklok. Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

De avondklok geldt van 21:00 tot 4:30 – als je binnen die uren op straat bent (met de auto, het OV of op de fiets), moet je kunnen aantonen dat je daar een goede reden voor hebt. Zoals een klus, dus!

Je hebt twee documenten nodig, die je kunt uitprinten 贸f digitaal invult en laat zien op je telefoon: de ‘eigen verklaring avondklok‘ en de ‘werkgeversverklaring avondklok‘. Als freelancer vul je die werkgeversverklaring zelf in, en noteer je daarop wat de (bedrijfs)naam en contactgegevens van je opdrachtgever zijn. Als die er niet is en je bent voor jezelf bezig, dan noteer je jouw eigen bedrijfsgegevens.

Ohja, en denk er ook (extra) aan om een legitimatiebewijs bij je te hebben! Werkze 馃檪

Kamer steunt het garantiefonds

Goed nieuws! Zojuist heeft de Tweede Kamer de motie Jetten-Dijkhoff gesteund. Hierin wordt de overheid gevraagd om een garantiefonds in te richten, dat ervoor zorgt dat voor festivals en evenementen de risico’s die onverzekerbaar zijn (oftewel, corona) worden afgedekt. De volgende stap is dat het kabinet dit plan nu zal gaan uitwerken. Zodra het garantiefonds er daadwerkelijk is, kunnen in ieder geval de grote evenementenorganisaties aan de slag met het voorbereiden voor de nazomer en het najaar: mocht het evenement dan niet doorgaan, dan worden bijvoorbeeld het personeel, de artiesten en de materialen die al zijn geboekt alsnog uitbetaald. Win-win-win!

Update 21 januari: het kabinet heeft vaart gezet onder hun besluitvoering. Aan het begin van de avond zijn er een h茅leboel steunmaatregelen bekend gemaakt, waaronder deze:

  • Voor de verlengde Tozo (vanaf 1 april) gaat g茅茅n vermogenstoets gelden, en de Tozo vanaf 1 februari is met terugwerkende kracht aan te vragen voor januari;
  • Het broodnodige garantiefonds voor (grote) festivals en evenementen komt er, en er wordt minimaal 300 miljoen euro voor uitgetrokken. Dit betekent dat de overheid garant staat voor de kosten die worden gemaakt bij annulering, maar all茅茅n voor evenementen die na 1 juli plaatsvinden. Over wat dit betekent voor de evenementen (denk aan Paaspop, Pinkpop en BKS) die hiervoor plaatsvinden, wordt nog overlegd;
  • De TVL wordt uitgebreid, o.a. doordat het subsidiebedrag wordt verhoogd (van 50% naar 85%) en door het voor starters uit 2020 mogelijk te maken een beroep te doen op de TVL. Ook zullen meer kleine ondernemers alsnog gebruik kunnen maken van de regeling, doordat de ondergrens van de vaste lasten wordt verlaagd (van 3000 euro per kwartaal naar 2000 euro), en gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro;
  • De periode van het uitstel bij de Belastingdienst wordt (automatisch!) verlengd, van 1 april naar 1 juli 2021, en ook is het mogelijk om uitstel aan te vragen als je dat nog niet eerder hebt gedaan. Op de website van de BD staan alle mogelijkheden 茅n de plannen voor terugbetaling opgesomd;
  • Het urencriterium (o.a. voor de zelfstandigenaftrek) wordt wederom versoepeld, tot 1 juli.

In het persbericht van de Rijksoverheid vind je alle details onder elkaar.

Go of no go voor de festivalzomer?

Gaan de festivals komende zomer door? Niet alleen wij, maar ook het publiek kan niet wachten weer op het veld te staan en in iedere talkshow gaat het over de ‘bezwete lichamen’ waar men weer tegenaan wil schuren (hadden we ooit verwacht d谩谩rnaar te verlangen?).

Ook de Volkskrant kan niet wachten en schreef een interessant artikel over het aankomende festivalseizoen in Nederland. Ze onderzoeken hierin wat er voor nodig is om in de zomer van 2021, na het verloren coronajaar, de tenten weer op te bouwen en de festivalweides te openen. Het artikel gaat zijdelings in op de enorme ontslagrondes bij de verschillende organisatoren en toeleveranciers, en de steeds verder slinkende freelancerpoules – terwijl dit wel echt een groot obstakel gaat worden. 

Er zijn volgens de schrijver drie belangrijke hordes te nemen:
1. Een garantiefonds vanuit de overheid, zodat er voorgefinancierd kan worden en personeel betaald kan worden;
2. Veilig kunnen feesten: ofwel het niveau van de vaccinatiegraad in Nederland moet zo hoog zijn, dat de anderhalve-meter losgelaten kan worden, ofwel uit de field-labs moet de komende weken blijken dat er een goed systeem kan worden bedacht met negatieve coronatesten;
3. Het samenstellen van een passende programmering, of dat nu met enkel Nederlandse acts is, of een ingewikkeld samenspel van internationale acts die mogelijk t贸ch niet kunnen komen.

De conclusie van het artikel is dat het erom gaat spannen of de ‘vroege’ festivals, van Paaspop in april tot BKS in juni, gerealiseerd kunnen gaan worden. Aangezien Lowlands aan het einde van de zomer valt, maken zij relatief de meeste kans om door te kunnen gaan. Van Paaspop is al bekend dat ze overwegen om het festival naar september te verplaatsen: dit zal ongetwijfeld voor nog meer festivals gaan gelden. Fingers crossed!

Eind van het jaar eerste resultaten onderzoek naar effect noodsteun voor zzp’ers

In samenwerking met de Boekmanstichting wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op de cultuursector. Volgens Nu.nl verwacht Ingrid van Engelshoven (Minister van Cultuur) eind dit jaar de eerste resultaten. Hieronder valt ook de vraag of noodsteun aan cultuurinstellingen ook bij zzp’ers terecht komt.

Een onderzoek van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) of ook tijdelijke werknemers en zzp’ers werden uitbetaald met de eerste steunmaatrelen, leek te tonen dat 78% van hun leden zzp’ers compenseerde tussen maart en juni. Dit onderzoek werd ook aangehaald door de minister na kamervragen. De Kunstenbond was kritisch op deze analyse en het artikel op Nu.nl noemde het “achterhaald”. De NAPK verdedigt zich door te stellen dat het maar een eerste peiling is in een specifieke sector en moedigt nader onderzoek aan.

Uiteindelijk is het dus wachten op de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting. Ondertussen onderhoudt de stichting ook een overzicht met maatregelen in de cultuursector, deze kun je hier vinden.

Nieuwe maatregelen bekendgemaakt: kleinere groepen en vroegere sluittijd horeca

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zo ver. Nieuwe landelijke maatregelen blijken nodig om het coronavirus onder controle te krijgen. De gevolgen zijn helaas niet mals. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen voor de culturele sector.

Per binnenruimte binnen geldt een maximum van 30 personen, in groepjes van maximaal 4. Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een ondernemingen met groot cultureel belang, denk hier aan een Ahoy of de Melkweg.

Buiten geldt een maximum van 40 personen. Bij doorstroomlocaties (zoals musea, pretparken etc.) geldt deze beperking niet.

Horecagelegenheden moeten om 22:00 sluiten, met om 21:00 een laatste inloop.

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen, mogelijk met een sluiting tot 14 dagen als gevolg. Ook wordt er gekeken naar het breder inzetten van mondkapjes.

Dinsdag 29 september om 18:00 gaan de maatregelen in, die voor drie weken gelden. Daarna wordt gekeken of deze afdoende waren of n贸g strenger moeten.