Go of no go voor de festivalzomer?

Gaan de festivals komende zomer door? Niet alleen wij, maar ook het publiek kan niet wachten weer op het veld te staan en in iedere talkshow gaat het over de ‘bezwete lichamen’ waar men weer tegenaan wil schuren (hadden we ooit verwacht dáárnaar te verlangen?).

Ook de Volkskrant kan niet wachten en schreef een interessant artikel over het aankomende festivalseizoen in Nederland. Ze onderzoeken hierin wat er voor nodig is om in de zomer van 2021, na het verloren coronajaar, de tenten weer op te bouwen en de festivalweides te openen. Het artikel gaat zijdelings in op de enorme ontslagrondes bij de verschillende organisatoren en toeleveranciers, en de steeds verder slinkende freelancerpoules – terwijl dit wel echt een groot obstakel gaat worden. 

Er zijn volgens de schrijver drie belangrijke hordes te nemen:
1. Een garantiefonds vanuit de overheid, zodat er voorgefinancierd kan worden en personeel betaald kan worden;
2. Veilig kunnen feesten: ofwel het niveau van de vaccinatiegraad in Nederland moet zo hoog zijn, dat de anderhalve-meter losgelaten kan worden, ofwel uit de field-labs moet de komende weken blijken dat er een goed systeem kan worden bedacht met negatieve coronatesten;
3. Het samenstellen van een passende programmering, of dat nu met enkel Nederlandse acts is, of een ingewikkeld samenspel van internationale acts die mogelijk tóch niet kunnen komen.

De conclusie van het artikel is dat het erom gaat spannen of de ‘vroege’ festivals, van Paaspop in april tot BKS in juni, gerealiseerd kunnen gaan worden. Aangezien Lowlands aan het einde van de zomer valt, maken zij relatief de meeste kans om door te kunnen gaan. Van Paaspop is al bekend dat ze overwegen om het festival naar september te verplaatsen: dit zal ongetwijfeld voor nog meer festivals gaan gelden. Fingers crossed!

Eind van het jaar eerste resultaten onderzoek naar effect noodsteun voor zzp’ers

In samenwerking met de Boekmanstichting wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van corona op de cultuursector. Volgens Nu.nl verwacht Ingrid van Engelshoven (Minister van Cultuur) eind dit jaar de eerste resultaten. Hieronder valt ook de vraag of noodsteun aan cultuurinstellingen ook bij zzp’ers terecht komt.

Een onderzoek van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) of ook tijdelijke werknemers en zzp’ers werden uitbetaald met de eerste steunmaatrelen, leek te tonen dat 78% van hun leden zzp’ers compenseerde tussen maart en juni. Dit onderzoek werd ook aangehaald door de minister na kamervragen. De Kunstenbond was kritisch op deze analyse en het artikel op Nu.nl noemde het “achterhaald”. De NAPK verdedigt zich door te stellen dat het maar een eerste peiling is in een specifieke sector en moedigt nader onderzoek aan.

Uiteindelijk is het dus wachten op de resultaten van het onderzoek van de Boekmanstichting. Ondertussen onderhoudt de stichting ook een overzicht met maatregelen in de cultuursector, deze kun je hier vinden.

Nieuwe maatregelen bekendgemaakt: kleinere groepen en vroegere sluittijd horeca

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is het zo ver. Nieuwe landelijke maatregelen blijken nodig om het coronavirus onder controle te krijgen. De gevolgen zijn helaas niet mals. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen voor de culturele sector.

Per binnenruimte binnen geldt een maximum van 30 personen, in groepjes van maximaal 4. Een voorzitter van de veiligheidsregio mag een ontheffing geven voor een ondernemingen met groot cultureel belang, denk hier aan een Ahoy of de Melkweg.

Buiten geldt een maximum van 40 personen. Bij doorstroomlocaties (zoals musea, pretparken etc.) geldt deze beperking niet.

Horecagelegenheden moeten om 22:00 sluiten, met om 21:00 een laatste inloop.

Thuiswerken is de norm, tenzij het niet anders kan. Werkgevers dienen dit strikt te handhaven. Zij worden aangesproken op overtredingen, mogelijk met een sluiting tot 14 dagen als gevolg. Ook wordt er gekeken naar het breder inzetten van mondkapjes.

Dinsdag 29 september om 18:00 gaan de maatregelen in, die voor drie weken gelden. Daarna wordt gekeken of deze afdoende waren of nóg strenger moeten.

Toch meer geld naar culturele sector

Zojuist heeft minister van Engelshoven bekendgemaakt dat er, naast de al eerder aangekondigde 300 miljoen, nog 482 miljoen naar de culturele sector gaat.

Op zich is het goed nieuws dat er geld bij komt, maar dat er nu een beslissing over gemaakt is, maakt het aannemelijk dat het voorlopig hierbij blijft. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe dit bedrag dit keer verdeeld gaat worden. Op de eerdere extra steun was veel kritiek, omdat de kans groot is dat dit enkel bij de grote instellingen terecht komt en niet bij de zzp’ers in de sector.

Lees hier meer over de reactie van minister van Engelshoven.

Volgende week nieuw steunpakket

Hoewel de huidige Tozo nog tot 1 oktober doorloopt, deden al een tijdje geruchten de ronde over Tozo 3. Vandaag lekte wederom informatie uit over het nieuwe steunpakket, dat een stuk kariger zal zijn dan het huidige.

Wel zal het waarschijnlijk doorlopen tot aan zomer 2021. Hier komt bij dat alleen nog bedrijven en ZZP’ers in aanmerking komen die écht niet zonder overheidssteun verder kunnen, zoals bedrijven in de horeca en culturele sector. Wat precies de nieuwe Tozo-voorwaarden gaan zijn, is nog niet bekend. Dit wordt volgende week bekendgemaakt. Aannemelijk is dat een vermogenstoets onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe Tozo.

Toneel- en danssector eerste sector met verplichte minimumtarieven voor ZZP’ers

Begin deze maand is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao Theater en Dans 2020-2021 algemeen verbindend verklaard (AVV). Daarmee is het verplicht geworden voor de hele sector. Nieuw bij deze AVV is dat ook de tariefafspraak voor ZZP’ers is opgenomen. Daarmee is de theater- en danssector de eerste sector waar minimumtarieven voor ZZP’ers verplicht zijn.

De caos is een overeenkomst tussen de Nederlandse Associatie voor PodiumKunsten (NAPK) en de Kunstenbond. In artikel 14.6 van de cao staat dat de uurtarieven voor ZZP’ers worden gebaseerd op de lonen voor gelijk werk in loondienst. Bovenop dat uurloon komt een percentage van 40%.

Dit artikel van de Kunstenbond geeft nog verdere context.

Deze bepaling is vergelijkbaar met die in de cao Nederlandse Podia (waar vele theaters en schouwburgen bij zijn aangesloten). Deze is minimaal 37,5% bovenop het uurloon. In de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals staat een richtlijn voor 30%. Deze cao geldt echter alleen voor 24 poppodia en geen enkel festival. Ook zijn beide cao’s niet algemeen verbindend verklaard.

Poppodium Rotown tijdelijk dicht vanwege besmetting

Bij poppodium Rotown in Rotterdam is een medewerker positief getest op Corona. Deze had daar 8 augustus voor het laatst gewerkt. In een persbericht meldt Rotown dat ze eerst alle medewerkers willen testen voordat ze hun deuren weer openen.

Evenementen bij het poppodium waren al afgelast tot in ieder geval 1 september, maar het café en restaurant waren sinds 1 juni heropend. In dit geval besloot Rotown deze zelf te sluiten, ook kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio’s dit opleggen voor maximaal 14 dagen.

Veel makers lopen subsidie Fonds Podiumkunsten mis

Op 3 augustus heeft het Fonds Podiumkunsten de subsidiëring voor de periode 2021-2024 bekend gemaakt. Een deel van het budget is overgeheveld naar de Basis Infrastructuur (BIS), dat begin juni advies uitbracht over subsidie.

Hierdoor lopen vooral makers en producerende instellingen subsidie mis, velen met een positief oordeel. Slechts 78 van de 149 positief beoordeelde aanvragen kreeg subsidie. Door de coronacrisis zal dit mislopen van subsidie voor extra verlies van banen zorgen. Dit zegt ook directeur Henriëtte Post in een interview.

Voor festivals viel de toekenning van budget gunstiger uit: 58 van de 65 positief beoordeelde aanvragen kreeg subsidie. Onder andere Roadburn en FestiValderAa krijgen voor het eerst steun vanuit het fonds.

De besluiten van het Fonds Podiumkunsten zijn hier te lezen.

AB zet samenwerking met ruim 200 medewerkers stop

De concertzaal Ancienne Belgique (AB) in Brussel heeft vandaag bekend gemaakt de samenwerking stop te zetten met meer dan 200 externe medewerkers. Gelijk aan ongeveer 30 voltijd banen. “Concreet gaat het om vele stagehands, security medewerkers, horecapersoneel, backstage catering medewerkers, freelance technici, externe schoonmaakploeg, … “

Daarbij deed het een oproep om LIVE2020 te steunen, een solidariteitsfonds voor de Belgische livemuziek. Deze sector heeft recent nieuwe klappen gekregen door de nieuwe maatregelen in België, waarbij binnen maximaal 100 en buiten maximaal 200 personen worden toegelaten. Hierdoor zijn diverse evenementen kleinschaliger gemaakt of geannuleerd.

Aerosolenonderzoek goed nieuws voor bioscopen

Duits onderzoek heeft uitgewezen dat aerosolen in een bioscoopzaal veel minder worden verspreid en er dus een kleinere kans is op besmetting. De onderzoekers hebben de activiteit in een bioscoopzaal vergeleken met die op een kantoor. Een van de redenen die ze noemen is dat er in een bioscoopzaal nauwelijks gepraat wordt en aerosolen hierdoor minder in de lucht terecht komen.

Nu is natuurlijk de vraag, wat betekent dit voor theaters en concertzalen? Hoewel in een theater de bezoekers ook grotendeels hun mond houden, wordt er natuurlijk op het toneel over het algemeen wel gepraat. In de meeste poppodia zullen er ook wel wat aerosolen uitgewisseld worden, maar tijdens een klassiek concert dan weer nauwelijks.

Lees hier het hele onderzoek.