TVL: De belangrijkste vragen en antwoorden

Waar het vervolg op de Tozo gewoon Tozo2 heet, is de TOGS omgedoopt tot TVL in haar 2e versie. Maar…wat zijn nu belangrijke dingen waar je op moet letten, bij het aanvragen van de TVL? We hebben hier de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Wat is het verschil tussen TOGS en TVL?

De TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is voortgekomen uit de TOGS. Waar de TOGS je omzetverlies vergoedde, gaat de TVL echt over de vaste lasten die je voor je bedrijf moet doorbetalen – terwijl je nu geen (of minder) omzet maakt. Je bedrijf moet meer dan 30% omzetverlies hebben, in de periode van juni t/m september, en meer dan €4.000 aan vaste lasten.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TVL?

De Rijksoverheid heeft een tool online geplaatst, waar je dit makkelijk kan checken. Via een paar vragen krijg je duidelijkheid over of je recht zou kunnen hebben op de TVL. Let wel op: niet alle voorwaarden zijn in de tool verwerkt.

Welk bedrag kan ik verwachten?

Hiervoor moet je even je rekenmachine afstoffen. Het bedrag wordt berekend via de volgende formule:

Normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Let op, voor het aandeel aan vaste lasten gebruik je een vastgesteld percentage dat gemiddeld is voor jouw sector. Dus: je gebruikt niet het werkelijke percentage, dat je in deze periode aan vaste lasten moet betalen. Je kunt minimaal €1.000 en maximaal €50.000 per 4 maanden verwachten volgens de regeling, wel belastingvrij.

Waar vraag ik de TVL aan?

In tegenstelling tot de Tozo, moet je TVL via de Rijksoverheid aanvragen. Dit kan ( t/m 30 oktober) via deze website.

Ik heb de verkeerde SBI-code. Wat nu?

In principe geldt de SBI-code van je hoofdactiviteit, maar als je via één van je nevenactiviteiten onder de regeling valt, mag je deze ook gebruiken. Wel is het belangrijk dat de SBI-code al vóór 15 maart geregistreerd was bij de KVK. Als je voor de TOGS al een aangepaste SBI-code hebt aangevraagd, hoef je dat niet nog eens te doen. Klik hier voor de lijst met SBI-codes die in aanmerking komen voor TVL.

Hoe zit het nu met dat aparte bedrijfsadres?

Je bedrijf moet tenminste één vestiging hebben op een ander adres dan je woonadres of je bedrijf moet een aparte ingang hebben van je privéwoning. Als je dit niet hebt, kan je de TVL, net als de TOGS, dus niet aanvragen.

Ik twijfel of ik recht heb op TVL, gewoon aanvragen of beter van niet?

Controleer eerst goed of je daadwerkelijk recht hebt op de TVL: er vindt namelijk achteraf controle plaats. Als blijkt dat je toch geen recht hebt gehad op het geld, dan moet je alles terugbetalen en krijg je mogelijk ook een boete – iets wat je natuurlijk niet wilt. Deze tool van de Rijksoverheid biedt een aardig beeld, maar check ook de aanvullende voorwaarden.

Verlenging TOGS bekendgemaakt

Naast de Tozo, krijgt nu ook de TOGS een tweede versie, namelijk de TVL. Via deze Tegemoetkoming Vaste Lasten kunnen ondernemers, waaronder zzp’ers, op basis van het gemiddelde van hun SBI-code een tegemoetkoming krijgen. Voorwaarde is wel dat je ook al voor de TOGS in aanmerking kwam. Je moet dus € 4.000 aan vaste lasten hebben van juni t/m september.

Wil je weten hoe veel TVL je kan aanvragen? De Rijksoverheid heeft hier een rekentool gemaakt.

Yes, meer versoepelingen!

Zojuist was de (voorlopig) laatste persconferensie van Rutte en hij mocht goed nieuws brengen. De versoepelingen zoals aangekondigd, worden namelijk uitgebreid.

De grootste versoepeling, voor ons tenminste, is dat er vanaf 1 juli meer mensen mogen samenkomen in zogenoemde bijeenkomsten. Er geldt voor samenkomsten met triage, dus wanneer je eerst controleert of iemand geen coronaheeft, geen maximum meer. Voor bijeenkomsten zonder triage gaat een maximum van 100 binnen en 250 buiten gelden.

Wel blijven de anderhalvemeterregels geldig, dus theaters, festivals en bioscopen kunnen nog niet op volle toeren draaien.

Daarover gesproken, mogen er nu dan toch wel evenementen plaatsvinden tussen 1 juli en 1 september? Ja. Alleen blijft het aan de lokale bestuurders om te beslissen of een vergunning verleend kan worden en het evenement aan de coronavoorwaarden kan voldoen.

Dat is aan de ene kant goed nieuws, maar aan de andere kant ook een domper voor alles wat nu is afgelast. Wél biedt het hoop voor de komende periode, want de versoepelingen gaan sneller dan eerder aangekondigd.

“Deze sector is echt heel raar qua arbeidsmarktsamenstelling”

Het Financieel Dagblad schetste, aan de hand van een repetitie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, een mooi beeld van hoe de culturele sector er nu voorstaat. Bij de repetitie waren ook de ministers Van Engelshoven en Koolmees aanwezig om mee te praten.

Omdat het RPhO aanspraak kan maken op verschillende steunpakketten, betaalt het orkest niet alleen haar vaste musici, maar ook freelancers en vervangers door. Helaas geldt dat lang niet voor alle BIS-organisaties die een groot deel van de steun en subsidies krijgen, want een heleboel cultuurfreelancers zitten zonder werk.

Volgens het FD hebben ruim 92.000 culturele zzp’ers de Tozo aangevraagd, maar zijn er nog 30.000 die daar om wat voor reden dan ook niet voor in aanmerking komen.

“Deze sector is echt heel raar qua arbeidsmarktsamenstelling”, meent Koolmees. Daar heeft hij best een punt, aangezien veel cultuurwerkers als zzp’er én in loondienst werken. Van een parttime salaris kunnen deze mensen vaak niet leven, maar Tozo is ook geen optie.

Hoewel veel partijen strijden voor meer geld naar de culturele sector om deze mensen te ondersteunen, meent minister Van Engelshoven dat “we moeten loskomen van het verhaal dat er meer steun bij moet”. Ze wil eerst kijken of het huidige steunpakket voldoende is om een nieuw seizoen op te starten.

Lees hier het hele artikel.

Voorlopig geen minimumtarief voor ZZP’er

Het wettelijk minimumtarief van 16 euro per uur is van de baan. Daarnaast heeft het Kabinet besloten dat een zelfstandigenverklaring voor ZZP’ers die meer dan 75 euro per uur vragen niet nodig gaat zijn. Minister Koolmees was al voor de coronacrisis bezig een minimumtarief in te stellen om schijnzelfstandigheid en onderbetaling tegen te gaan.

De reden zou zijn dat deze nieuwe regels te veel administratieve rompslomp met zich mee zou brengen. FNV Zelfstandigen zag al eerder beren op de weg, omdat de vakbond liever geen minimumtarief zag dan een minimumtarief op bijstandsniveau.

Webmodule

Wel is er een module in de maak waarmee opdrachtgevers kunnen checken of iemand wel als ZZP’er ingeschreven staat bij de Belastingdienst. Zo weet een opdrachtgever zeker of hij/zij bijvoorbeeld bepaalde verzekeringen moet regelen. Wel is er veel kritiek op deze module. “En de vragen die op de opdrachtgevers worden afgevuurd zijn dermate ingewikkeld dat opdrachtgevers deze bijna niet kunnen beantwoorden”, zegt Margreet Drijvers van Platform Zelfstandige Ondernemers tegen NOS. “Zolang aan de onderliggende wetgeving niets wordt gewijzigd, zal het bepalen van de arbeidsrelatie altijd ingewikkeld blijven.”

Wel een vol vliegtuig, geen festival

Afgelopen week werd bekend dat volle vliegtuigen volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel hoogstwaarschijnlijk niet tot veel besmettingen zullen leiden. Dit zou te maken hebben met de hoge luchtcirculatie in een vliegtuig. Zelfs 1,5 meter afstand zou niet meer nodig zijn en een mondmasker dragen is genoeg.

Uiteraard riep dit verontwaardigde reacties op uit onze sector. In een theater mogen nog altijd maximaal 30 personen, ook als de zaal een capaciteit van 2000 heeft. Evenementen, ook in de buitenlucht, mogen niet tot september. De NOS heeft een poging tot verklaren gedaan, maar hierin worden buitenevenementen niet meegenomen. Nu vragen wij ons wel af hoe dat dan zit met de luchtcirculatie op een open veld, die zou toch ook behoorlijk goed moeten zijn?

Hopelijk leidt de versoepeling in de luchtvaart tot weinig besmettingen en daarmee nieuwe inzichten die ook versoepeling in de evenementensector mogelijk maken!

De belangrijkste vragen en antwoorden over de TOZO #2

We verzamelden al eerder de belangrijkste vragen en antwoorden met betrekking tot de TOZO, maar inmiddels zijn er zo veel dingen veranderd, duidelijker geworden en zelfs onduidelijker, dat we merken dat een tweede deel niet uit kan blijven.

Wat is het verschil tussen TOZO 1 en TOZO 2?

Het grootste verschil is dat er bij TOZO 2 wel een partnertoets plaatsvindt. Als je een partner hebt die meer verdient dan het sociaal minimum (1500 euro), ontvang je dus geen TOZO meer.

Krijg ik automatisch TOZO 2 als ik al TOZO 1 heb ontvangen?

Nee, je moet een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente waar je woont. Wel is de aanvraag wat verkort, als je al TOZO 1 hebt ontvangen.

Wanneer wordt je partner meegerekend?

Hierbij wordt er niet gekeken naar of je fiscaal partner bent, maar of je een huishouden vormt. Iedere andere volwassene in je huishouden, kan dus meetellen als partner.

Tot wanneer kan ik TOZO aanvragen?

Nu kan je TOZO aanvragen t/m 30 september. Je ontvangt TOZO, als je er recht op hebt, over de maanden maart t/m september en kunt het eventueel met terugwerkende kracht aanvragen.

Wat gebeurt er na 1 oktober?

Dat is nu nog niet bekend en afhankelijk van de ontwikkelingen van de crisis. Hopelijk blijft er, zolang de arbeidsbeperking duurt, mogelijkheid tot tegemoetkoming, maar we hebben gemerkt dat dat moeilijk te voorspellen is.

Ascher roept op tot meer steun voor cultuur

Door middel van vier amendementen roept Ascher (vanuit de PvdA), samen met GroenLinks en SP, op om het steunpakket voor de culturele sector te verhogen naar 1 miljard.

Het extra geld zou ook bedoeld zijn om vrije producenten en makers, die niet op subsidie leunen, extra te ondersteunen, meldt het AD. “Verder wil hij geld voor een innovatiefonds, van waaruit culturele instellingen en ondernemers kunnen  experimenteren met nieuwe verdienmodellen.”

Uitwerking steunpakket culturele sector bekendgemaakt

Vandaag publiceerde Minister van Engelshoven een brief waarin ze verduidelijkt waar de 300 miljoen voor de culturele sector precies naartoe gaan. Een belangrijk punt dat genoemd wordt is dat het kabinet in gesprek is met medeoverheden over een aanvulling op de 300 miljoen. Dat biedt hoop, maar we zijn er nog niet.

De volgende verdeling verscheen vandaag op de website van de Rijksoverheid:

  • € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen enfestivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.
  • € 50 miljoen is bestemd voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.
  • € 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.
  • € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening.Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma’s, tentoonstellingen of projecten.
  • € 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.