de Centrale dacht mee in culturele denktank

Afgelopen vrijdag gaven wij in een culturele denktank met verschillende Utrechtse vertegenwoordigers een toelichting over hoe het met name de producerende, technische en uitvoerende freelancers vergaat in de evenementenbranche, binnen en buiten Utrecht. Hierin mochten wij, aansluitend op het blog en de pubquiz, evenementenfreelancers vertegenwoordigen en uitleggen wat wij denken dat er nodig is om jullie zo goed mogelijk te steunen de komende periode. 

Knelpunten voor ZZP’ers

Eén van de onderwerpen was met welke grote knelpunten we momenteel te maken hebben. We hadden het over de onzekerheid, hoe lang zitten we nog in deze situatie? Tot 1 juni, tot 31 augustus (zoals in Duitsland en België) of nog langer? Waar moeten we rekening mee houden? Daarnaast is er momenteel weinig motivatie tot alternatief werk: er is niet genoeg en het betaalt niet genoeg. Daarnaast is het nog steeds onduidelijk of je nu wel of niet mag werken als er als er een TOZO is aangevraagd, en waarom zou je aardbeien gaan plukken tegen minimumloon als je ook thuis je uitkering kunt opstrijken? 

Over diezelfde TOZO, en de TOGS, hebben we het uiteraard ook gehad. De TOZO is écht te weinig om van rond te komen en de eisen voor de TOGS zijn veel te streng. Het aangekondigde steunpakket van 300 miljoen is een stap in de goede richting, maar wij verwachten niet dat ZZP’ers daar veel van terug zullen zien. De hoop en de verwachting is nu dat de gemeentes zullen gaan onderzoeken hoe zij verder kunnen bijspringen.

Hoe straks verder?

Als de maatregelen voorbij zijn, hoe staat de sector er dan nog voor? Hiervoor hebben we drie scenario’s besproken. De eerste verwachting is dat culturele instellingen het vaste personeel eerst in gaan zetten en daarna pas de freelancers aanschrijven, dit betekent dus nog steeds minder werk voor evenementenfreelancers. Een tweede mogelijkheid is dat contracten van vast personeel niet verlengd worden en dat dit vaste personeel als freelancer ingehuurd zal worden. Dit is niet nieuw, ook voor de crisis kwam dit al vaak voor. Een derde optie is dat organisaties, om kosten te besparen, functies gaan combineren. Dit betekent nog meer op het bordje van de freelancer, wat zorgt voor meer werkdruk, meer stress (en dus uitval) en minder kwaliteit.

Al met al dus niet het meest positieve toekomstbeeld dat we besproken hebben, maar daarmee juist een reden om ons achter de schermen extra in te zetten voor een beter perspectief voor evenementenfreelancers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *